Sprawozdanie – Kamienie Pamięci

Kamienie Pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981-1983. Sprawozdanie z realizacji projektu.
a/ Dane realizujących projekt
1/ Grupa realizująca projekt – Koło Naukowe Historyków Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku: Dariusz Koziński – opiekun, Patryk Bohdanowicz i Marcin Nowak – uczniowie.
2/ Dariusz Koziński 87-800 Włocławek
3/ Adres mailowy:  kozinski.dariusz@o2.pl
4/ Telefon
b/ O projekcie
5/ Tytuł projektu: Dariusz Jaworski radny Włocławka i działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL.
6/ Bohater projektu:
– imię i nazwisko: Dariusz Jaworski
– miejsce i data urodzenia: Włocławek, 8 marca 1963 r.
– krótki opis losów w latach 1981-1983.
   W 1981 r. Pan Dariusz Jaworski miał 18 lat i był uczniem Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku. Należał do powstałej po 13 grudnia 1981 r. Grupy Niepodległościowej. Młodzi ludzie protestowali kolportując ulotki i malując hasła na murach. W styczniu 1982 r. Dariusz Jaworski został aresztowany i skazany wyrokiem sądu wojskowego na rok pozbawienia wolności, miał wówczas 19 lat. Po odbyciu kary nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Przed i po 1989 roku należał do „Solidarności”. Był kurierem Solidarności i współorganizował włocławskie Msze za Ojczyznę. Ukończył zaocznie studia historyczne na UMK. Pracował w wielu firmach. Ostanio zatrudniony był w Urzędzie Miasta Włocławek oraz był radnym Włocławka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Był za dekomunizacją i likwidacją symboli komunistycznych w przestrzeni publicznej miasta. Odznaczony był m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Dariusz Jaworski zmarł w 2020 roku i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.
7/ Krótki opis działań podjętych w ramach projektu:
Przystępując do projektu opracowaliśmy plan działania:
1/ Odnalezienie bohatera i opracowanie biografii.
2/ Zaprezentowanie projektu i bohatera społeczności lokalnej:
a/ Strona internetowa Koła Naukowego Historyków Zespołu Szkół Samochodowych.
b/ Strona internetowa Zespołu Szkół Samochodowych.
c/ Portale społecznościowe.
d/ Wycieczka „Szlakiem Pierwszej Solidarności po Włocławku”.
e/ Lekcja online „Polska w latach 1980-1989”.
f/ Wystawa wirtualna w szkole.
3/ Utrwalenie pamięci o bohaterze w społeczności lokalnej:
a/ Izba Pamięci w szkole.
b/ Hasło w Wikipedii.
Na bohatera projektu „Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981 – 1983” wybraliśmy Dariusza Jaworskiego, ucznia szkoły średniej we Włocławku, który razem z bratem i kilkoma kolegami mieli odwagę podjąć walkę przeciwko reżimowi komunistycznemu generała Jaruzelskiego. Do zaprezentowania bohatera i projektu wykorzystaliśmy przede wszystkim media elektroniczne, rezygnując w obecnej sytuacji ze spotkań otwartych z udziałem młodzieży. Mamy własną stronę internetową, którą prowadzimy od czasu kiedy powstało Koło Naukowe Historyków Zespołu Szkół Samochodowych, czyli od 2003 roku. Na stronie internetowej prezentujemy naszą aktywność dotyczącą realizacji programów autorskich oraz wszystkie działania związane z realizacją projektu „Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981-1983”. Wszystkie wpisy dotyczące naszego udziału w XII edycji projektu IPN Kamienie Pamięci zostały ujęte w ramach oddzielnej kategorii i wyeksponowane na stronie. Każdy wpis jest opatrzony logo projektu. Na stronie opublikowaliśmy nasz akces do projektu, opisując jego główne wytyczne, wskazując cele oraz wybierając bohatera. Kolejny wpis dotyczy relacji z wycieczki „Szlakiem Pierwszej Solidarności po Włocławku” zorganizowanej 16 marca 2021 r. Odwiedziliśmy miejsca związane z upamiętnieniem Pierwszej Solidarności we Włocławku i jej walki z reżimem komunistycznym. Byliśmy przy głównej bramie Zakładu Karnego Włocławek, gdzie widnieje tablica w hołdzie działaczy opozycji internowanych po 13 grudnia 1981 roku oraz przy kamieniu pamięci na Placu Kopernika. Zwiedziliśmy Muzeum Historii Włocławka, oglądając wystawę poświęconą dziejom miasta w czasach PRL oraz byliśmy na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku i zapaliliśmy znicz na grobie Dariusza Jaworskiego. Następny wpis to wystawa multimedialna będąca podstawą do zorganizowania Izby Pamięci w szkole. Do wystawy wykorzystaliśmy przede wszystkim zdjęcia wykonane w latach 1980-1981 we Włocławku przez Jana Sieraczkiewicza, za zgodą autora. Tradycyjna „papierowa” wystawa w obecnym pandemicznym czasie nie ma sensu. Czwarty na stronie wpis to biografia Dariusza Jaworskiego. Napisaliśmy biogram bohatera korzystając  z licznych publikacji zamieszczonych w Internecie. Opiekun Koła Naukowego Historyków miał zaszczyt poznać Dariusza Jaworskiego przy okazji udziału koła historycznego w konkursie „Cmentarz we Włocławku – historia miasta”. Dariusz Koziński uczestniczył w konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku w 2007 roku, gdzie bohater projektu wystąpił z referatem „Stan wojenny we Włocławskiem”. Ostatnim działaniem popularyzującym bohatera i projekt oraz ukazującym szerokie tło wydarzeń historycznych to lekcja online pod tytułem „Polska w latach 1980-1989” zrealizowana w kilku klasach w marcu i kwietniu 2021 r. Kolejnym przekaźnikiem wykorzystanym do promowania bohatera i projektu jest strona internetowa naszej szkoły pod adresem: www.zss.q4.pl. Ponadto strona internetowa KNH (www.knh.wwi.pl) jest podlinkowana ze stroną szkoły. Jesteśmy obecni na Facebook’u, dlatego również i tam wypromowaliśmy bohatera i logo projektu.
   Kolejnym zadaniem w ramach projektu było utrwalenie pamięci o bohaterze  w społeczności lokalnej i w tym celu stworzyliśmy Izbę Pamięci w szkole w sali 31 D oraz rozwinęliśmy hasło w Wikipedii poświęcone Dariuszowi Jaworskiemu. Izba Pamięci powstała na bazie wystawy wirtualnej, czyli zostały wydrukowane zdjęcia oraz wykorzystaliśmy materiały, które każdego roku eksponujemy na wystawie dotyczącej kolejnej rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wystawa jest naszą formą udziału w kampanii IPN „Zapal Światło Wolności”, robimy to także na  stronie internetowej naszego koła. Ponadto w Izbie Pamięci wyeksponowane jest logo projektu, duży plakat IPN „Zapal Światło Wolności”, prasa, broszury i publikacje z tzw. drugiego obiegu pochodzące z archiwum opiekuna KNH. Izba Pamięci jest prezentowana na stronach internetowych, a gdy młodzież wróci do szkoły będzie mogła ją obejrzeć i zapoznać się bezpośrednio z publikacjami. W grudniu tego roku w związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku Izba Pamięci będzie wyeksponowana w holu głównym szkoły. Jest już opracowane hasło w Wikipedii o Dariuszu Jaworskim, które wzbogaciliśmy o działalność edukacyjną i naukową naszego bohatera oraz o inne wątki jego działalności publicznej. Przygotujemy także prezentację projektu w formie multimedialnej.
8/ Instytucje i osoby wspomagające realizację projektu.
Pan Robert Feter nauczyciel naszej szkoły pomógł przygotować dokumenty w formie elektronicznej oraz prezentację multimedialną projektu. Pan Jan Sieraczkiewicz wyraził zgodę na publikację do projektu zdjęć, natomiast Dyrekcja naszej szkoły jak zawsze nas wspierała.
9/ Wrażenia z realizacji projektu.
Obecna sytuacja pandemiczna i konieczność nauczania zdalnego wymusiła na nas rezygnację z pewnych działań, organizowania otwartych spotkań z udziałem młodzieży i zaproszonych gości specjalnych. Z drugiej zaś strony media elektroniczne oferują nam nieograniczone możliwości, likwidują wszelkie bariery. Problem tylko polega na tym, żeby móc owe instrumentarium w pełni wykorzystać. Plan projektu zrealizowaliśmy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Koło Naukowe Historyków
Portfolio:
Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981-1983
Sprawozdanie z realizacji projektu
Załącznik 1: Biogram Dariusza Jaworskiego.
Załącznik 2: Wycieczka „Szlakiem Pierwszej Solidarności po Włocławku”.
Załącznik 3: Skany ze stron internetowych.
Załącznik 4: Izba Pamięci w szkole.
Załącznik 5: Wikipedia.
Załącznik 6: Dokumenty i zdjęcia.
Prezentacja multimedialna projektu.