Samochodówka finalistą!

Zespół Szkół Samochodowych po raz trzeci z rzędu (2018, 2019, 2020) został finalistą ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej “Kamienie Pamięci”. Trzecia statuetka i kolejne dyplomy dla Samochodówki, jako efekt pracy Koła Naukowego Historyków. XI edycja zatytułowana “Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej” nawiązuje do 100. rocznicy Wojny Roku 1920. Projekt realizowany w roku szkolnym 2019/2020 pod kierunkiem opiekuna KNH Dariusza Kozińskiego przygotowali Patryk Bohdanowicz i Marcin Nowak z klasy 4 TiA.
 Organizatorem każdej edycji jest kolejny oddział IPN, a honorowy patronat sprawuje MEN. Bohaterem projektu został major Józef Rodzeń, oficer 14 Pułku Piechoty, kawaler VM i KW.
  Pomimo starań organizatora do finału XI edycji projektu Kamienie Pamięci w Poznaniu nie doszło. Pierwotnie finał planowano na koniec maja 2020 roku, ale pandemia pokrzyżowała te zamiary. Drugi termin, czyli pierwsze miesiące roku szkolnego 2020/2021 też się załamał, gdy w połowie października przeszliśmy na zdalne nauczanie. Tak więc w Poznaniu nie byliśmy i nie zaprezentowaliśmy  projektu i nie zwiedziliśmy miejsca, gdzie “narodziła się Polska”. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu postanowił dłużej już nie zwlekać i podsumować projekt. W styczniu 2021 roku drogą pocztową finaliści otrzymali statuetki, dyplomy i skromne nagrody (dwie gry planszowe i albumik). Jednocześnie organizator wyraził ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, że do finału w stolicy Wielkopolski nie doszło. Jest to spora strata, ponieważ ominęła nas przygoda intelektualna m. in. poznawanie historii poprzez bezpośredni kontakt z dziedzictwem kultury materialnej na przykładzie Starego Miasta i Katedry na Ostrowie Tumskim.
  Przypominamy: Projekt “Kamienie Pamięci” służy upamiętnieniu osób – bohaterów nieznanych, zapomnianych, często zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niepodległość Polski. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do podejmowania samodzielnej pracy dokumentacyjnej, zapoznania się z warsztatem pracy historyka, znajdowania bohaterów historii małej ojczyzny i upamiętnienia ich. Do zadań uczestników projektu należy zebranie informacji o konkretnej osobie, która jest związana z tematem aktualnej edycji projektu oraz zgromadzenie wszelkich “śladów pamięci” po niej. Niezwykle ważnym elementem projektu jest jak najatrakcyjniejsze opracowanie prezentacji postaci oraz upowszechnienie wiedzy o niej w lokalnej przestrzeni publicznej.
   Jest już tradycją, że statuetka wieńcząca udział w projekcie to przemyślane małe dzieło sztuki. Statuetka XI edycji projektu to trzy różnej wielkości połączone kawałki metalu i kamień oraz napisy i logo IPN-u. “Kamienie” są metaforą trwałości naszej pamięci o osobach, często zwykłych ludziach, bohaterach małej ojczyzny.