Ratusz na Starym Rynku

Jedną z propozycji dowartościowania Starego Rynku i przywrócenia prestiżu temu miejscu jest projekt rekonstrukcji dawnego ratusza. Włocławek miał w XIX wieku piękny ratusz bez wieży zegarowej. Włocławski ratusz klasycystyczny wybudowany w XVIII wieku, na miejscu wcześniejszego zapewne gotyckiego, został w 1872 roku wyburzony ze względu na zły stan techniczny. Budynek był niewielki, wysoki parter i jedno piętro, dach w kopertę kryty dachówką. Do dzisiaj w zbiorach MZKiD zachowały się artefakty pochodzące z dawnego ratusza: rzeźba białego orła i dzwon.

Uważam, że rekonstrukcja dawnego ratusza na Starym Rynku, w sytuacji kiedy obecny gmach magistratu nie spełnia funkcji reprezentacyjnej jest miastu potrzebne. Odbudowany ratusz mógłby pełnić także funkcję muzealną, gdzie można by rozwinąć opowieść o historii miasta i stałby się elementem porządkującym południową część Starego Rynku.

Decyzja o zmianie nawierzchni na płyty i kostkę granitową kosztem niewielkiego zmniejszenia powierzchni trawników była właściwa, bo nie jest to miejsce na “pastwiska”. Nadmiar “kamienia”można zniwelować poprzez wprowadzenie licznych drzew i krzewów ozdobnych w donicach. Problem tzw. “betonozy” pojawił się ponieważ wybrano niewłaściwy projekt fontanny. Fontanna wykonana z kamienia (dwa wielkie płaskie kamienne sarkofagi) powinna kolorystycznie kontrastować z nawierzchnią Rynku, a tak nie jest. Kolejny problem to tzw. “prowizorium”, czyli obecność od kilku lat murowanych garaży w pierzei Starego Rynku w miejscu po wyburzonej zabytkowej kamienicy z poł. XIX wieku. Miasto winno działkę budowlaną wykupić i postawić tam stylową kamienicę nawiązującą do barokowej architektury kamieniczek MHW.

To co obecnie obserwujemy, czyli punktowo realizowane remonty przywracające piękno dawnej architektury kamieniczek, umacnia włocławian w przekonaniu, że Stare Miasto przestanie być najbardziej zdegradowaną częścią miasta. Stary Rynek i Stare Miasto to obszar o wyjątkowym potencjale. Na tym obszarze można stworzyć wyjątkową dzielnicę Włocławka łączącą historię z nowoczesnością.