Prezentacja w szkole XI edycji projektu Kamienie Pamięci

W piątek 6 marca 2020 r. Koło Naukowe Historyków zaprezentowało w szkole ogólnopolski projekt edukacyjny IPN Kamienie Pamięci. W prezentacji uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Janusz Karczmarczyk wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych, koleżanki i koledzy nauczyciele i młodzież. Prezentacji dokonał opiekun KNH Dariusz Koziński i uczniowie Patryk Bohdanowicz oraz Marcin Nowak. Tegoroczna XI edycja dedykowana jest bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej, Wojny Roku 1920 i Bitwy Warszawskiej oraz Bitwy nad Niemnem. Według lorda Abernona Bitwa Warszawska była osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata i miał na myśli uratowanie Polski i Europy przed komunizmem bolszewickim. Zwycięski wódz Marszałek Józef Piłsudski rozgromił Armię Czerwoną w sierpniu 1920 roku w Bitwie Warszawskiej, nazywanej też „Cudem na Wisłą” oraz we wrześniu 1920 roku w Bitwie nad Niemnem. Wytyczył granice niepodległej Polski na Wschodzie i uratował kraj przed agresją Rosji bolszewickiej. Jako wotum narodu polskiego za zwycięstwo w Wojnie Roku 1920 ma powstać w Warszawie pomnik w 2020 roku.

    Zadaniem projektu było znalezienie bohaterów wojny polsko-sowieckiej, bezpośrednich uczestników tamtych zmagań. Najlepiej żeby to byli bohaterowie lokalni, zapomniani bądź nieznani. My takich bohaterów mamy: majora J. Rodzenia i kapitana J. Kozińskiego oficerów 14 pułku piechoty, który w okresie 20-lecia międzywojennego stacjonował we Włocławku. Wybraliśmy tych bohaterów ponieważ mamy wiedzę na ich temat oraz zdjęcia i dokumenty żeby zaprezentować tych oficerów w ramach projektu. Po drugie kapitanem Kozińskim zajmowaliśmy się w związku z Dziennikiem Bojowym 14 Pułku Piechoty z kampanii polskiej 1939 r. oraz realizując dwa poprzednie projekty Kamieni Pamięci. Po trzecie opiekun KNH jest autorem o nim hasła w I tomie Włocławskiego Słownika Biograficznego oraz wnukiem. I po czwarte drogi życiowe i kariery naszych bohaterów wykazują pewną zbieżność, jest wiele punktów stycznych, co wykazaliśmy opracowując artykuł „Biografie równoległe”.

   Kolejnym zadaniem projektu było upowszechnienie wiedzy o naszych bohaterach w społeczności lokalnej. Do tego zadania wykorzystaliśmy media elektroniczne i społecznościowe. Dysponujemy dwiema stronami internetowymi. Strona internetowa Koła Naukowego Historyków, która jest dokumentem naszej pracy i przedstawiamy na niej nasze działania związane z realizacją programów autorskich oraz wpisy dotyczące realizacji projektu. Wpisy te w układzie chronologicznym znajdują się w ramach wyodrębnionej kategorii. Druga strona poświęcona jest 14. pułkowi piechoty i dotyczy m.in. Dziennika Bojowego 1939, majora Rodzenia i kapitana Kozińskiego. Jesteśmy obecni na portalach społecznościowych. Strony jw. są podlinkowane na stronie Zespołu Szkół Samochodowych. Spotkanie 6 marca w szkole było formą przedstawienia projektu i bohaterów społeczności szkolnej. Przy każdej sposobności promujemy logo projektu.

    Trzecim zadaniem jest utrwalenie wiedzy o bohaterach oraz ich dokonaniach w lokalnej przestrzeni publicznej. Od kilku lat współpracujemy z włocławskim wikipedystą Panem Rafałem Michalakiem, autorem kilkunastu haseł na Wikipedii o oficerach 14. P.P. Wspólnie opracowaliśmy hasła o mjr Rodzeniu i kpt. Kozińskim. Na bazie wystawy prezentowanej w szkole zmodernizowaliśmy Izbę Pamięci w sali 31 D. Mamy m.in. dwie gabloty poświęcone naszym bohaterom.

   W części drugiej naszego spotkania Patryk i Marcin przedstawili gościom sylwetki bohaterów.

   W trzeciej części spotkania Pan Robert Feter, z którym współpracujemy przy realizacji już trzeciej edycji projektu Kamieni Pamięci, umożliwił nam zaprezentowanie stron internetowych: knh i 14pp. Poprosiłem Pana Roberta Fetera o pokazanie nam jego autorskiej strony „Miejsca pamięci we Włocławku” i opowiedzieliśmy też o walkach toczonych we Włocławku w sierpniu 1920 r. m.in., udziale w nich zapasowego batalionu 14.pp. oraz o historii Pomnika Obrońców Wisły. Opiekun KNH skomentował materiał prezentowany na wystawie. Materiał o każdym z bohaterów pokazany był w jednej gablocie: zdjęcia, dokumenty, dyplomy, legitymacje. Na wystawie znalazły się także pamiątki rodzinne. Kończąc spotkanie uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy i pamiątek po kapitanie J. Kozińskim.