Prezentacja multimedialna projektu

Prezentacja multimedialna projektu IPN Kamienie Pamięci 2020 „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”

  Prezentacja miała być przygotowana, jak w latach 2018 i 2019 (finał IX i X edycji) na finał XI edycji projektu Kamienie Pamięci w maju 2020 roku w Poznaniu. W związku z pandemią nowy termin finału wyznaczono na pierwsze miesiące nowego roku szkolnego 2020/21. Niestety, ale i tej daty nie dotrzymano, albowiem sytuacja w kraju od połowy października uległa pogorszeniu i przeszliśmy na zdalne nauczanie, a organizator podjął ostateczną decyzję, że finału nie będzie. Zdecydowano, że Zespoły, które zakwalifikowały się do finału w Poznaniu i miały zaprezentować tam swoje prace, drogą pocztową na przełomie listopada i grudnia otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody. Zwłoka dotycząca podsumowania projektu podyktowana była tym, iż IPN przygotował film na temat projektu „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej” w związku z 100. rocznicą Wojny Roku 1920.