Plan pracy na rok szkolny 2021/2022

I. Program autorski „Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe”. Moduł IX.
1/ Toruń: Muzeum Okręgowe – Kamienica pod Gwiazdą.
2/ Warszawa.
II. Program autorski „Historia i zabytki Włocławka”.
1/ Zapora na Wiśle.
a/ Dzieje inwestycji i perspektywy.
b/ Muzeum – sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki.
c/ Wystawa w MZKiD  „Rok Wisły” – wspomnienia.
2/ Wycieczka do muzeum.
III. Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN Kamienie Pamięci.
1/ Finał XII edycji w Warszawie.
2/ XIII edycja projektu?
IV. Organizacja wystaw w szkole i udział w konkursach.
1/ 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 13 XII 1981 r.
V. Redagowanie stron internetowych: KNH i 14 PP.
VI. Współpraca z WTN, MZKiD, MBP, PTH.