Plan pracy KNH na rok szkolny 2016/2017

1/ Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe. Moduł IV – Łódź: zabytkowe cmentarze [Protestancki, Żydowski, Katolicki] i Muzeum Historii Miasta Łodzi [Pałac Poznańskiego i Manufaktura]. WYCIECZKA.

2/ Historia i zabytki Włocławka: „Dawne Zazamcze”. WYCIECZKA.
a/ Fabryka Bohma
b/ Historia WTW. 131. rocznica Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego.
c/ Nowa Marina.
d/ Szpital Świętego Antoniego. Historia i zachowane relikty.
e/ Trakt Toruński.
f/ Cmentarz [1914 rok] na drodze do Wieńca.

3/ Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. WYCIECZKA.
a/ Skansen – sektor wiejski.
b/ Zespół dworsko-parkowy.
c/ Dzieje rodu Orpiszewskich na tle historii kraju.

4/ Organizowanie wystaw w szkole i udział w konkursach.
5/ Redagowanie strony internetowej koła historycznego.
6/ Współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Muzeum Diecezjalnym, Miejską Biblioteka Publiczną im. Z. Arentowicza, Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Włocławskim Towarzystwem Naukowym.