Muzeum „Dom Kopernika”

  Realizując kolejny moduł programu autorskiego KNH „Zabytkowe nekropolie i wielkie muzea krajowe” odwiedziliśmy w sobotę, 16 listopada 2019 r. piernikowy gród i zwiedziliśmy kolejny oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu „Dom Kopernika”. Wycieczka zaczęła się o godz. 9.15 zbiórką na dworcu PKP we Włocławku przy ul. Okrzei.

   Po przyjeździe do Torunia odwiedziliśmy punkt Informacji Turystycznej na Starym Rynku, gdzie młodzież otrzymała gratisowe mapy miasta, następnie skierowaliśmy się do muzeum.

   Dzięki gruntownej modernizacji przeprowadzonej w latach 2017-2018 Dom Mikołaja Kopernika zyskał nowy blask. Dziś jest to miejsce łączące najnowsze technologie multimedialne z historyczną tkanką zabytkowego domu średniowiecznego. Osią merytorycznego przekazu jest dawna i współczesna nauka, życie codzienne rodziny mieszczańskiej w gotyckiej hanzeatyckiej kamienicy oraz życie i dzieło Kopernika. W muzeum jest nowoczesna, multimedialna, interaktywna ekspozycja wykorzystująca najwspanialsze osiągnięcia współczesnego muzealnictwa. Obejrzeliśmy m.in. film w 4D poświęcony powstaniu miasta, Kopernikowi (1473-1543) i Toruniowi na przełomie dwóch epok. „Jedną z nowości jest udostępnienie zwiedzającym wyjątkowej, średniowiecznej więźby dachowej, na której rozgrywa się pokaz rozgwieżdżonego nieba, przypominający, że to właśnie tutaj po raz pierwszy młody Mikołaj skierował swe oczy ku gwiazdom”.

   Rodzina Koperników posiadała dwie kamienice: jedna przy ul. Św. Anny (obecnie ul. Kopernika) i przy Starym Rynku. Nie rozstrzygając więc, w której kamienicy wielki astronom przyszedł na świat i z okien której po raz pierwszy spojrzał na pokryte gwiazdami niebo, na pewno było to w Toruniu i fakt ten jest bezsporny. Inna kwestia, która wciąż wzbudza zainteresowanie i nie jest ostatecznie rozstrzygnięta naukowo to pochodzenie rodziny Koperników, czy Mikołaj dobrze posługiwał się językiem polskim, itd? Jedno jest pewne urodził się w 1473 r., jako obywatel miasta Torunia i poddany króla Kazimierza Jagiellończyka władcy Polski i Litwy. Toruń zaś i Prusy Królewskie od 1466 roku były integralną częścią Królestwa Polskiego.

   Architektura XV- wiecznego gotyckiego domu i zabytki z epoki pozwoliły również na odtworzenie realiów życia codziennego ukazujących funkcjonowanie mieszczan we wnętrzach gotyckiego domu. Liczne artefakty, zwłaszcza pokazujące kulturę materialną i zwyczaje mieszczan toruńskich, pochodzą z wykopalisk archeologicznych z terenów Starego i Nowego Miasta.

   Kamienica Muzeum Dom Kopernika to przykład domostwa gotyckiego łączącego funkcje mieszkalne i gospodarcze typowego dla hanzeatyckiego kręgu kulturowego. Mamy więc wysoką sień, to może być magazyn-sklep lub warsztat, kantor kupca, piwnice i strych- część gospodarcza oraz część mieszkalna. Miałem okazję poznać Muzeum Dom Kopernika przed modernizacją i mogę potwierdzić, że mamy do czynienia z nową jakością.

   Spacerując po Starym Mieście zwiedziliśmy zamek krzyżacki, farę Starego i Nowego Miasta, kościół pofranciszkański i barokowy przy Starym Rynku, plac przy ul. Dominikańskiej, Dwór Artusa, natomiast na posiłek udaliśmy się do restauracji McDonalds.

  Do Włocławka przyjechaliśmy zgodnie z rozkładem jazdy o godz. 18-tej.