Lawinit, między ceramiką i brązem

Kolejna książka MZKiD na temat sztuki użytkowej i ważny przyczynek do dziejów przemysłu włocławskiego w okresie II RP. Autorem publikacji katalogowej jest Karolina Bandziak-Kwiatkowska.

„Lawinit. Między ceramiką i brązem” to pierwsza w Polsce publikacja katalogowa wyrobów ze sztucznego marmuru powstałych w latach 1923-1936. we włocławskiej firmie Lavinit. Krupka i Perlicz. Katalog składa się z części historycznej, ilustrowanej materiałami archiwalnymi oraz z wykazu katalogowego obejmującego 63 obiekty znajdujące się w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Są to formy z masy lawinitowej, powstałe we włocławskiej wytwórni a także wyroby sygnowane znakiem Wulkanit/Grudziądz, produkowane w okresie międzywojennym w mało znanej, grudziądzkiej firmie.
Włocławskie Muzeum posiada największy w skali kraju, unikatowy zbiór ceramiki użytkowej wykonanej z masy lawinitowej, będącej mieszaniną siarki, piasku i drobinek metalu. Jej wynalazcą oraz twórcą technologii wyrobu naczyń był niemiecki przedsiębiorca Willy Henker. Produkcją na skalę przemysłową jako pierwsza trudniła się niemiecka firma Kunststein-Industrie, powstała ok. 1912 r. Historia lawinitu związana jest także z tradycją ceramiczną Włocławka. W 1923 r. tutejsi przemysłowcy Natan Krupka i Baruch Perlicz zakupili patent od wynalazcy. Od tego momentu we Włocławku produkowano oryginalne i unikatowe dziś formy użytkowe, nawiązujące do wzorów orientalnych, antycznych oraz w stylu secesyjnym a później art-deco.