Jubileusz 20-lecia KNH

    

Jubileusz 20-lecia Koła Naukowego Historyków „Samochodówki”  IX 2003  –  IX 2023

     Koło Naukowe Historyków działa nieprzerwanie od września 2003 roku. Z początkiem przyszłego roku szkolnego zegar odmierzy równo 20 lat mojej pracy z młodzieżą na szlaku przygody intelektualnej wykraczającej poza ramy programu szkolnego. Skromny Jubileusz i dobry moment na odrobinę refleksji. Koło historyczne o profilu turystycznym powstało, żeby ożywić i uatrakcyjnić ofertę zajęć pozalekcyjnych, przyczyniając się do rozwoju intelektualnego młodzieży. Praca KNH przebiega zgodnie z autorskimi programami, co pozwala nam na poznawanie historii między innymi poprzez bezpośredni kontakt z dziedzictwem kultury materialnej i konfrontację wiedzy zdobytej na lekcjach z empirycznym przeżywaniem zabytków. Pierwszy program: Historia Polski wybranych regionów i miast na tle architektury i sztuki na przestrzeni dziejów składał się z 10 modułów i kolejne programy między innymi „Historia i zabytki Włocławka”.  Do koła należy kilkunastu uczniów. Współpraca z taką mobilną grupą pozwala na realizację celów poprzez stosowanie różnorodnych metod. To właśnie cele zapisane w programach autorskich wyznaczają logikę naszych działań. Przede wszystkim wycieczki, których zorganizowaliśmy kilkadziesiąt, co pozwoliło nam poznać historię i zabytki 22 miejscowości: Toruń, Chełmno, Poznań, Gniezno, Płock, Warszawa, Łowicz, Bydgoszcz, Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Raciążek, Łódź, Brześć Kujawski, Kowal, Wieniec, Brzezie, Lipno, Karnkowo, Skępe, Kraków, Katowice i Włocławek. Historii i zabytkom Włocławka poświęciliśmy odrębną ścieżkę programową i zrealizowaliśmy kolejne kilkadziesiąt wycieczek. Oprócz poznawania miejscowości zwiedzaliśmy też wybrane muzea i zabytkowe nekropolie. Oczywiście najwięcej uwagi i czasu poświęciliśmy Małej Ojczyźnie oraz Warszawie (trzy wycieczki) i Toruniowi (cztery wycieczki). Nie będę tu szczegółowo relacjonował naszych wojaży po kraju i zrealizowanych wycieczek we Włocławku, ponieważ materiał o nich znajduje się na naszej stronie internetowej i jest prezentowany w układzie chronologicznym, serdecznie zapraszam. Czytaj więcej…

Koperta i karta okolicznościowa KNH