Dzieje oręża polskiego

Polecamy: Przemysław Dymek, Toruńska Dywizja (1919/1921-1939)

W kwietniu 2015 roku w wydawnictwie Napoleon V ukazało się opracowanie monograficzne na temat 4. Dywizji Piechoty w latach 1921-1939. Autorem książki jest Pan Przemysław Dymek. W skład dywizji wchodziły trzy pułki piechoty: włocławska ”czternastka” , 67 z Brodnicy, 63 z Torunia oraz 4 kujawski pułk artylerii lekkiej z Inowrocławia. Autor w książce o 4. Dywizji Piechoty wykorzystał, m.in. materiały i zdjęcia ze strony internetowej o włocławskim 14 Pułku Piechoty opracowanej przez młodzież koła historycznego Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku pod kierunkiem Dariusza Kozińskiego opiekuna KNH i nauczyciela historii ZSS. To ogromna satysfakcja, że nasza strona internetowa jest potrzebna, że materiały przez nas opracowane służą do pracy naukowej. Serdecznie dziękuję autorowi Panu Przemysławowi Dymkowi za przysłanie mi na adres szkoły książki wraz z dedykacją.

Wstęp (wybrany fragment)

16 kwietnia 1919 roku rozkazami Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz Naczelnego Dowództwa Polskiego została utworzona 4. Dywizja Piechoty określana w literaturze jako Toruńska lub Pomorska. W trakcie przechodzenia polskiej armii na stopę pokojową dokonano reorganizacji 4. Dywizji Piechoty, zmieniając jej skład organizacyjny oraz przenosząc oddziały na Ziemię Kujawsko-Dobrzyńską. Dowództwo tej ”nowej” 4. Dywizji Piechoty stanęło w Toruniu, ówczesnej stolicy województwa pomorskiego. Niniejsze opracowanie stanowi próbę opowiedzenia dziejów tej Toruńskiej 4. Dywizji Piechoty w latach 1921-1939, ze szczególnym uwzględnieniem walk jej oddziałów w kampanii 1939 roku. Celem pracy jest przedstawienie historii 4. Dywizji Piechoty poprzez opisanie rodowodu i dziejów pułków tworzących dywizję, pokazanie działań natury pokojowo-administracyjnych [m.in. współpraca z lokalną społecznością] oraz procesu szkoleniowego w okresie służby garnizonowej w latach międzywojennych oraz ukazanie możliwości bojowych jej wojsk w ustalonym składzie bojowym zarówno przed rozpoczęciem działań bojowych, jak i w całej kampanii wrześniowej.

Rozdział I, str. 69 [okres międzywojenny]:

”Oficerowie 14. Pułku Piechoty – kapitan Jan Witkowski, kapitan Jan Fleischman, porucznik Józef Koziński posiadali uprawnienia przodowników Polskiego Związku Kajakowego. Sekcja zorganizowała szereg interesujących spływów kajakowych, m.in. Włocławek-Ciechanów, Płock-Włocławek, Włocławek-Nieszawa, Brodnica-Toruń, czy Włocławek-jezioro Gopło. Porucznik Józef Koziński odbył bardziej ekstremalne wyprawy kajakowe-morskie, przepływając z Cetniewa na Hel oraz z Helu do Gdyni.

Ponadto dla kadry 14.pp były prowadzone kursy jazdy konnej, nauki pływania oraz organizowano kursy narciarskie w Zakopanem i Rozłuczu.”

Bibliografia str. 198

Strony internetowe:

www.14pp.wwi.pl
www.muzeumkatynskie.pl