W sprawie badań archeologicznych

Opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek wstępnych, rewelacyjnych wyników badań archeologicznych dotyczących Włocławka [początki osadnictwa, katedra romańska i geneza biskupstwa włocławskiego], które zaprezentowano na konferencji naukowej zorganizowanej w listopadzie 2009 r. w Starej Remizie, w naszej ocenie mogą całkowicie zrewidować wiedzę na temat początków naszego miasta. Badania archeologiczne przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdzają lokalizację murowanej, romańskiej katedry na obszarze ograniczonym ulicami Gdańską 1, Bednarską 2, Bulwarami im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 i Zamczą, w pobliżu mostu im. Marszałka Rydza-Śmigłego na terenie kompleksu kamienic tam zlokalizowanych.

Do budowy jednej z nich [Bednarska 2] użyto bloków granitowych, będących prawdopodobnie pozostałością wspomnianej katedry pochodzącej z ok. poł. XIII w., zniszczonej przez Krzyżaków w 1329 r. Rekonstrukcja katedry romańskiej [ewentualnie zarys fundamentów] na placu przy moście wydaje się projektem śmiałym i potrzebnym pod warunkiem, że uda się na podstawie dalszych badań uzyskać bardziej precyzyjne informacje dotyczące fundamentów [materiał i zarys], co pozwoli na dokładną rekonstrukcję i stworzenie parku archeologicznego. Hipoteza, iż Włodzisław pierwotnie zlokalizowany był na terenie Zarzeczewa jest niezwykle interesująca, ale potrzebne są dalsze badania archeologiczne. Włocławek, jaki wyłania się z opisu Galla Anonima nie mógł znajdować się u ujścia Mintawy [Zgłowiączki] do Wisły ponieważ nie potwierdziły tego wcześniejsze badania archeologiczne o istnieniu w tym miejscu tak rozległego grodu, takiego centrum osadniczego. Relacja kronikarza mogła być niedokładna [czas X/XI w. i znaczenie grodu], ewentualnie gród znajdował się na prawym brzegu Wisły, np. w Zarzeczewie.

Czekamy na dalsze badania i propozycje, jak tą wiedzę wykorzystać w połączeniu z programem rewitalizacji Starego Miasta. Park archeologiczny w naszej ocenie to dobry pomysł na zagospodarowanie wyników badań archeologicznych dotyczących początków Włocławka.