Powstanie Styczniowe 1863-2018

W styczniu młodzież koła historycznego przygotowała w szkole wystawę poświęconą 155. rocznicy Powstania Styczniowego. Ekspozycja cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów.

Powstanie oczami plastyków:

Artur Grottger (1837-1867) – czołowy przedstawiciel romantyzmu  w malarstwie polskim.

   Cykl „Wojna” powstał w latach 1866-1867 i artysta zamierzał pokazać go na wystawie światowej w Paryżu wraz z drugim ukończonym już cyklem pt. „Lithuania”. W przeciwieństwie do dwóch cykli poświęconych Powstaniu Styczniowemu pt. „Polonia” oraz „Lithuania” autor postanowił nadać „Wojnie” bardziej uniwersalny charakter i pozbawić go bezpośrednich odniesień  do wydarzeń współczesnych. W tym celu postanowił nadać mu antyczną stylistykę. Nie zachowały się trzy kolejne kartony z cyklu: Bitwa, Walki królów – szkieletów oraz Alegoria Wojny. Artysta planował narysować drugą część cyklu, w której zamierzał pokazać najgorsze oblicze wojny: demoralizację i utratę człowieczeństwa. W taki właśnie sposób oblicze wojny przedstawił Goya. Prace z cyklu Wojna znajdują się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

   Cykl rysunków Artura Grottgera zatytułowany Wojna jest wykonany czarną i białą kredką na ciemnożółtych kartonach. Składa się on z 11 ułożonych chronologicznie prac zatytułowanych: Pójdź ze mną przez padół płaczu, Kometa, Losowanie rekrutów, Pożegnanie, Pożoga, Głód, Zdrada i kara, Ludzie czy szakale, Już tylko nędza, Świętokradztwo, Ludzkości, rodzie Kaina.

   Artur Grottger spoczął na Cmentarzu Łyczakowskim, natomiast wdzięczni rodacy wystawili mu Pomnik pamięci w kościele Dominikanów we Lwowie. Pomnik dłuta Walerego Gadomskiego stanął w 1880 roku.

   Prezentujemy z tego cyklu cztery wybrane pocztówki (kolorowe).

Pocztówki ze zbiorów opiekuna KNH