Pocztówki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Seria pocztówek wydanych przez PTK z okazji 100. rocznicy Bitwy Pod Raszynem (1909 rok).

Seria pocztówek „Nad Niemnem”, wydanych przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.