200. rocznica bitwy pod Waterloo

18 czerwca 1815 roku w bitwie pod Waterloo bóg wojny przegrał i był to koniec wielkiej epopei, która przeobraziła Europę. Cesarz udając się na zesłanie, opuszczał Europę całkowicie odmienioną. Nawet kongres wiedeński [1814/15] nie był w stanie odwrócić biegu rzeczy, a kodeks cywilny Napoleona określił przyszłość Europy i świata. W bitwie pod Waterloo walczyli także Polacy. Szwadronem Elby dowodził pułkownik Jan Paweł Jerzmanowski [1799-1862], kawaler Orderu Virtuti Militari i Legii Honorowej. Cesarzowi zawdzięczamy przede wszystkim przekreślenie rozbiorów i własną choć niesuwerenną państwowość. Księstwo Warszawskie, a także Królestwo Polskie to są fakty i te nasze aspiracje uszanował nawet kongres wiedeński. System wiedeński okazał się nie tyle sprawiedliwy co przede wszystkim niezwykle trwały, zapewniając Europie i światu pokój na całe stulecie.

Ustalając nowy porządek w Europie mocarstwa kierowały się przyjętymi zasadami, które były fundamentem nowego ładu. Szczególne znaczenie miała zasada wypracowana przez dyplomację angielską (balance of power), która aż do zjednoczenia Niemiec ”krwią i żelazem” w 1870 roku, była gwarantem pokoju na Starym Kontynencie. Gdy załamała się równowaga sił, następnie upadł sojusz trzech cesarzy wówczas Europa i świat stanęły w ogniu Wielkiej Wojny. Do 1914 roku zmagania napoleońskie były największym konfliktem zbrojnym w dziejach ludzkości.

Polecamy:
1/ Andrzej Zahorski, Napoleon
2/ Eugeniusz Tarle, Napoleon
3/ Albert Manfred, Napoleon Bonaparte
4/ Andrew Roberts, Napoleon Wielki
5/ Robert Bielecki, Wielka Armia