2008-2009

Sprawozdanie z pracy koła historycznego w roku szkolnym 2008/2009

W roku szkolnym 2008/9 zrealizowaliśmy kolejny moduł autorskiego programu KNH zatytułowany „Rozwój kapitalizmu na ziemiach polskich w latach 1831 – 1914. Historyzm i secesja”. Młodzież obejrzała film Andrzeja Wajdy „Ziemia obiecana”, opracowaliśmy materiał dotyczący Łodzi pt.”Portret miasta” oraz opiekun KNH przedstawił miastotwórczy charakter gospodarki kapitalistycznej na przykładzie Włocławka.

Udział w lekcji muzealnej „Gospodarka we Włocławku w XIX i XX wieku [do 1939 roku]”oraz wycieczkę do Łodzi, przesuwamy na późniejszy termin. Na stronie internetowej koła przygotowaliśmy fotoreportaż dotyczący „Metaloplastyki secesyjnej we Włocławku” oraz felieton zatytułowany „Reprezentacyjne sale we Włocławku oraz pałace i rezydencje włocławskich fabrykantów”. Ten fragment historii naszego miasta związany jest z procesem industrializacji przemysłowej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

W ferie zimowe zrealizowaliśmy wycieczkę „Szlakiem gotyku po Włocławku”, która dotyczy edukacji regionalnej. Zamieściliśmy na stronie internetowej koła opis kościoła św. Witalisa, kończąc tym samym prezentację gotyku włocławskiego. Wcześniej realizując moduł z renesansem w tle przedstawiliśmy na stronie internetowej KNH bazylikę katedralną, rok później zaprezentowaliśmy materiał opisujący poźnogotycką farę, której wyposażenie wnętrza pochodzi z epoki baroku. Podczas wycieczki odwiedziliśmy Zbiory Sztuki na Zamczej i obejrzeliśmy wystawy stałe [twórczość Stanisława Zagajewskiego oraz Wacława Bębnowskiego] oraz wystawę czasową „Ceramika włocławska w latach 1953-1965”.

Zorganizowaliśmy w szkole wystawy dotyczące rocznic i wydarzeń historycznych. Systematycznie redagujemy stronę internetową KNH. Przez cały rok szkolny uczestniczyliśmy w obchodach 100 lecia powstania Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Młodzież obejrzała wystawę zatytułowaną „Czara włocławska” oraz uczestniczyła w lekcji muzealnej „Dzieje czary włocławskiej”. W związku z 5 rocznicą akcesji Polski do Unii Europejskiej zamieściliśmy referat pt „Polska a proces integracji europejskiej w przeszłości i współcześnie” przygotowany pod kierunkiem opiekuna KNH. Z okazji 90 rocznicy niepodległej Polski uczestniczyliśmy w konkursie historycznym zorganizowanym przez włocławskie Prawo i Sprawiedliwość pod honorowym patronatem posła na Sejm RP Łukasza Zbonikowskiego.

W przyszłym roku szkolnym zajmiemy sie historią Polski w latach 1914 – 1945. Realizacja tego modułu szczęśliwie zbiega się z okrągłą 70 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 20 rocznicą „Drugiej Niepodległości”.
Planujemy realizację wycieczki do Ciechocinka i Raciążka, szlakiem miejsc pamięci narodowej po Włocławku oraz spojrzenie na modernizm z perspektywy Włocławka.

W przyszłości marzy mi się realizacja kolejnego programu zatytułowanego „Szlakiem wybranych nekropolii po Polsce”. Ze względu na czas i odległość wybrałbym cmentarze w Łodzi [katolicki, żydowski i ewangelicki], w Toruniu [św. Jerzego], włocławski cmentarz komunalny [ścieżka regionalna], zwieńczeniem projektu byłby cmentarz na Powązkach.

Opiekun koła: mgr Dariusz Koziński