2005-2006

Sprawozdanie z działalności Koła
Naukowego Historyków w roku szkolnym 2005/2006

W roku szkolnym 2005/2006 zrealizowaliśmy moduł poświęcony Rzeczpospolitej XVI wieku i sztuce renesansu. Młodzież Koła Naukowego Historyków będąc we wrześniu w Płocku, w maju zaś w katedrze włocławskiej, podziwiała architekturę i sztukę renesansu. Na przykładzie monumentalnych katedr w Płocku i Włocławku podziwialiśmy różne style w architekturze i sztuce od romanizmu poprzez gotyk i renesans po historyzm. Dominantą katedry płockiej jest renesansowa kopuła, natomiast katedra we Włocławku gotycka z elementami neogotyckimi jest metrykalnie i architektonicznie, z pewnymi wyjątkami (brak ambitu) najbliższa katedrom w Gnieźnie i Poznaniu, którym odbudowa ze zniszczeń wojennych przywróciła gotycką formę. Wycieczka do Płocka była nawiązaniem do romanizmu (Drzwi Płockie, palatium Władysława Hermana), gotyku (Zamek Książąt Mazowieckich, kanonia z XV wieku), przede wszystkim zaś poznaniem renesansu (katedra i pomniki nagrobne-sztuka sepulkralna). Zgromadziliśmy także nową wiedzę dotyczącą sztuki i architektury baroku (rzeźba nagrobna) klasycyzmu (ratusz , spichlerze, rogatki pałac biskupi) i secesji (Muzeum Mazowieckie).

W katedrze włocławskiej, która jest skarbnicą sztuki od gotyku po klasycyzm i historyzm podziwialiśmy sztukę sepulkralną, malarstwo, snycerstwo, witrażownictwo, złotnictwo, kowalstwo. Zorganizowaliśmy w szkole kilka wystaw: “Historia i sztuka Płocka”, “750 lecie I lokacji Włocławka”, “Powstanie Styczniowe”, “Historia i turystyka”, “Katedra włocławska” oraz najbardziej okazałą poświęconą patronowi naszej szkoły Tadeuszowi Kościuszce. Młodzież koła wykonała tablicę genealogiczną Jagiellonów i Wazów, która będzie wykorzystana w procesie dydaktycznym. Uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej w Muzeum Historii Włocławka, poświęconej życiu gospodarczemu naszego miasta w XVI-XVIII wieku. Podczas spotkań zostały przedstawione referaty, obejrzeliśmy albumy i film “Katalog zabytków”, dotyczące dziejów Polski “Złotego wieku” i sztuki odrodzenia. Uczestniczyliśmy w ratuszu w promocji albumu “Ukłony z Włocławka”. Młodzież koła brała udział w redagowaniu strony internetowej KNH, która jest systematycznie rozbudowywana. Koło nasze zostało przyjęte do Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast z siedzibą w Krakowie, ponieważ promujemy historię i turystykę. Podjęliśmy bardzo interesującą współpracę z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział we Włocławku oraz z Włocławskim Towarzystwem Naukowym, uczestnicząc m. in. w sesjach i spotkaniach naukowych: “Wyzwolenie Włocławka 1945”, “Zamek we Włocławku”, “14 Pułk Piechoty”. Ponadto KNH wzięło udział w Drugim Włocławskim Festiwalu Kultury, Nauki, Techniki, poznając historię i zwiedzając Muzeum Diecezjalne, Wyższe Seminarium Duchowne i Kościół św. Witalisa oraz Pałac Biskupi. Realizacja programu “Historia Polski, wybranych regionów i miast na tle architektury i sztuki na przestrzeni dziejów” przez Koło Naukowe Historyków przyczyniła się do rozwoju świadomości historycznej młodzieży, poszerzenia horyzontów intelektualnych, rozróżniania i charakteryzowania formacji stylowych w sztuce, samodzielnego myślenia i działania.

W przyszłym roku szkolnym zwrócimy się w stronę baroku oraz “Wieku Marsa” i czasów saskich. Planujemy wyjazd do Warszawy i zwiedzenie Zamku Królewskiego. W planach mamy także Sanktuarium Maryjne w Oborach lub w Skępem oraz klasztor franciszkanów we Włocławku.

Opiekun koła: mgr Dariusz Koziński