2010-2011

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Historyków w roku szkolnym 2010/2011

W roku szkolnym 2010/11 zrealizowaliśmy kolejny VIII moduł naszego programu autorskiego ”Historia Polski, wybranych regionów i miast na tle architektury i sztuki na przestrzeni dziejów” pt. ”Polska Rzeczpospolita Ludowa. Socrealizm i modernizm PRL-u”. Pracujemy nad dwoma tematami naszego modułu pt. ”Socrealizm i modernizm PRL-u we Włocławku” oraz ”Industrializacja przemysłowa w latach 1945-1989 na przykładzie Włocławka”. 2 kwietnia 2011 r. zrealizowaliśmy wycieczkę do Łodzi, która ma bezpośredni związek z modułem VI, którego istotą był rozwój kapitalizmu na ziemiach polskich w XIX/XX wieku i architekturą tego okresu: historyzmem, secesją i modernizmem. Kontynuując projekt pt. ”Historia małej ojczyzny” zrealizowaliśmy szóstą wycieczkę po Włocławku zatytułowaną ”Szlakiem muzeów po Włocławku”. Wycieczka okazała się maratonem muzealnym, który odbył się pod hasłem ”Dzień muzeów” i była naszą formą udziału w imprezie realizowanej z powodzeniem od wielu lat zatytułowaną ”Noc muzeów”. Zorganizowaliśmy w szkole następujące wystawy związane ze świętami narodowymi, rocznicami , wydarzeniami historycznymi i naszymi wycieczkami na terenie miasta i kraju:

1/ Rocznica Powstania Warszawskiego i wybuchu II wojny światowej.

2/ XXX rocznica powstania SOLIDARNOŚCI.

3/ Komisja Edukacji Narodowej.

4 Dzień Patrona szkoły Tadeusza Kościuszki.

5/ Święto Niepodległości 11 XI 1918 r.

6/ Rocznica Powstania Styczniowego.

7 Muzea włocławskie- wycieczka.

8/ Jubileusz 600-lecia konsekracji Włocławskiej Bazyliki Katedralnej.

9/ Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

10/ Historia i zabytki Łodzi- wycieczka.

W związku z Jubileuszem 600-lecia konsekracji Włocławskiej Bazyliki Katedralnej młodzież koła historycznego uczestniczyła w konkursie fotograficznym nt. ”Katedra w obiektywie” i w konferencji naukowej pt. ”Wielkie postacie w dziejach Katedry Włocławskiej” oraz zorganizowaliśmy w szkole wystawę zatytułowaną ”Historia i sztuka Bazyliki Katedralnej we Włocławku”. Systematycznie redagujemy stronę internetową naszego koła.
Opiekun KNH przedstawił młodzieży koła oraz klas maturalnych wydarzenia Wojny Roku 1920, ze szczególnym uwzględnieniem Włocławka, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

W przyszłym roku szkolnym pragniemy zająć się historią III RP i architekturą XXI wieku, która nadeszła w ”odpowiedzi” na tzw. wielką płytę, zdewastowane historyczne centra wielu polskich miast oraz archaiczną infrastrukturę drogową kraju – dziedzictwo PRL-u. Ktoś złośliwy powiedziałby, iż trzeba pozamiatać w kraju, ja natomiast uważam, że musimy zwrócić uwagę młodzieży na wiele pozytywnych rozwiązań, które przyniosła architektura czasów PRL-u, w szczególności modernizm.