2017-2018

Sprawozdanie z działalności Koła
Naukowego Historyków w roku szkolnym 2017/2018

 

   W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowaliśmy V moduł programu autorskiego „Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe”. W październiku (sobota) 2017 r. uczestniczyliśmy w wycieczce do Torunia i zwiedziliśmy zabytkowy dworzec PKP po renowacji, Bydgoskie Przedmieście – wyjątkową enklawę miasta z zabudową pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku oraz „Muzeum Piernika”.

   We wrześniu dokończyliśmy przebudowę strony internetowej poświęconej 14 Pułkowi Piechoty i pamięci kapitana Józefa Kozińskiego. Strona została przeniesiona  na nowy system zarządzania treścią (CMS) i obecnie działa na WordPressie. Opublikowaliśmy cały „Dziennik bojowy 14 PP”, żeby każdy zainteresowany historią, a szczególnie włocławianie mieli możliwość zapoznania się ze źródłem historycznym opisującym udział włocławskiego pułku w kampanii polskiej 1939 r. Ponadto wzbogaciliśmy stronę o nowe artykuły i materiały zdjęciowe.

   Tradycyjnie kontynuujemy nasz udział w akcji zainicjowanej przez IPN „Zapal światło wolności” oraz w kampanii edukacyjnej „Pamiętam – Katyń 1940”.

   W tym roku szkolnym oraz następnym zaangażowaliśmy się w obchody Jubileuszu 100-lecia Niepodległości. Wzięliśmy udział w przygotowaniu akademii szkolnej z okazji 99. rocznicy Święta Niepodległości oraz przygotowaliśmy wystawę prezentowaną w holu głównym szkoły zatytułowaną „Droga do Niepodległej” (XI 2017 – XI 2018). W lutym 2018 r. zorganizowaliśmy w szkole turniej historyczny o Marszałku Józefie Piłsudskim. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Największym naszym przedsięwzięciem był udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym IPN „Kamienie Pamięci – Zapomniany Bohater Niepodległości 1914-1939”. W ramach projektu podjęliśmy cały szereg działań. Wspólnie z wikipedystą Panem Rafałem Michalakiem opracowaliśmy hasło w Wikipedii (kpt. J. Koziński), zorganizowaliśmy w szkole spotkanie prezentujące projekt i bohatera, powstała Izba Pamięci w sali 31 D, opracowaliśmy portfolio (biografia bohatera i sprawozdanie). Zwieńczeniem naszej pracy była uroczystość „odsłonięcia” na terenie szkoły Dębu Pamięci poświęconego harcmistrzowi Józefowi Kozińskiemu kapitanowi 14 Pułku Piechoty. Uroczystość uświetniła swoją obecnością vice-prezydent Włocławka Pani dr Barbara Moraczewska. 24 maja 2018 r. uczestniczyliśmy w finale ogólnopolskiego projektu IPN w Krakowie. KNH otrzymało dyplom i statuetkę, natomiast młodzież nagrody książkowe.

    Realizując program autorski „Historia i zabytki Włocławka” oraz nawiązując do 75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim zorganizowaliśmy wspólnie z Klubem „Szkoły Dialogu” ZSS wycieczkę „Szlakiem włocławskich Żydów”. Wycieczka zrealizowana w ferie zimowe, uświadomiła nam, jak wielki był wkład społeczności żydowskiej oraz przedstawicieli innych nacji w rozwój naszego miasta w XIX i XX wieku.

    Systematycznie redagujemy nasze dwie strony internetowe (KNH i 14 PP) oraz organizujemy w szkole wystawy poświęcone wydarzeniom i rocznicom historycznym. Opiekun KNH opublikował w Internecie kolejny artykuł o Włocławku „Mała architektura sakralna cz. II” oraz inwentaryzujemy pomniki nagrobne żołnierzy 14 Pułku Piechoty na Włocławskim Cmentarzu Komunalnym.Opiekun koła historycznego posiada w swoich zbiorach dużo interesujących pocztówek i w miarę możliwości będziemy je dalej prezentować na stronie.

    W przyszłym roku szkolnym 2018/19 kontynuujemy nasz udział w obchodach Jubileuszu 100-lecia Niepodległości (akademia i turniej o J. Piłsudskim) oraz planujemy kolejną wycieczkę do Torunia (Muzeum „Dom Kopernika” i Zamek Krzyżacki). W ferie zimowe (styczeń 2019) odwiedzimy Muzeum Historii Włocławka, które ma być otwarte po remoncie w XI 2018 r. Planujemy także wycieczkę na „Zaporę” nawiązując tym samym do „Roku Wisły”, obchodzonego w 2017 roku. Z dużym zainteresowaniem oczekujemy na temat X edycji projektu IPN „Kamienie Pamięci”. Wydaje się, że będzie on nawiązywał do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – kampanii polskiej 1939 roku.