2014-2015

Sprawozdanie z działalności KNH za rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/15 zrealizowaliśmy II moduł programu autorskiego ”Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe”. W związku z rocznicami i wydarzeniami historycznymi zorganizowaliśmy w szkole liczne wystawy, opublikowaliśmy artykuły i materiały na stronie internetowej koła historycznego, na przykład ”Oświata na ziemiach polskich pod zaborami”. Tradycyjnie już dla uczczenia ofiar stanu wojennego na stronie internetowej KNH ”Zapaliliśmy Światło Wolności” oraz z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej zrealizowaliśmy wycieczkę ”Szlakiem niemieckich fortyfikacji w okolicach Włocławka”. Wycieczka ta oraz kolejna zorganizowana w ferie zimowe ”Szlakiem Wita Płażewskiego po Włocławku” dotyczy turystyki miejskiej realizowanej z perspektywy małej ojczyzny, która wciąż ogniskuje naszą uwagę.

W nawiązaniu do bieżącego programu autorskiego zorganizowaliśmy wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego placówki muzealnej, która obok Muzeum Kultury Żydowskiej [Polin] należy do najnowocześniejszych placówek muzealnych w kraju. Uczestniczyliśmy w konferencji naukowej z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz w promocji książki Pana Tomasza Wąsika wydanej przez MZKiD o bitwie stoczonej w listopadzie 1914 roku w okolicach Włocławka. Zorganizowaliśmy kolejny turniej w szkole pt. ”Proces integracji europejskiej” oraz opracowaliśmy kolejny materiał dotyczący Katedry we Włocławku. Tym co nas mobilizuje do działań jest fakt, że nasza praca, którą prezentujemy na stronie internetowej jest potrzebna i służy na przykład do pracy naukowej [Przemysław Dymek, Toruńska Dywizja, wyd. Napoleon 2015] oraz, że stworzyliśmy dwie publikacje w formie elektronicznej, które są ”kopalnią wiedzy” szczególnie na temat Włocławka, rodzajem przewodnika turystycznego. Gdybym miał zdefiniować program przez nas realizowany i to co jest w planach koła historycznego, to pojęcie- turystyka kulturowa – w pełni oddaje sens tego czym się zajmujemy.

W następnym roku szkolnym, i będzie to już III moduł naszego nowego programu autorskiego pragniemy zorganizować wycieczkę do Warszawy i zwiedzić zabytkowy Cmentarz na Powązkach. Dalej w planach mamy Muzeum Okręgowe w Toruniu [Dom Kopernika i Kamienica pod Gwiazdą], Łódź – zabytkowe cmentarze oraz Muzeum Miasta Łodzi [Pałac Poznańskiego] i Manufakturę, a także Warszawę z jej licznymi i wspaniałymi muzeami.