2013-2014

Sprawozdanie z działalności KNH za rok szkolny 2013/2014

W roku szkolnym 2013/14 zrealizowaliśmy I moduł nowego, autorskiego programu ”Wybrane zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe”. W związku z rocznicami i wydarzeniami historycznymi zorganizowaliśmy w szkole liczne wystawy oraz opublikowaliśmy materiały i artykuły na stronie internetowej naszego koła, np. ”Nowa jakość w staropolskiej edukacji”, ”10. rocznica Polski w UE”.

Redagujemy stronę internetową koła historycznego. Zorganizowaliśmy w szkole konkurs historyczny pt. ”Proces integracji europejskiej”. Alan Kubielski uczestnik koła historycznego zajął II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o UE z okazji 10. rocznicy obecności Polski we Wspólnej Europie. W roku szkolnym zorganizowaliśmy dwie wycieczki. Pierwsza wycieczka pozwoliła nam poznać nową jakość w pracy tak ważnej placówki muzealnej naszego miasta jak Muzeum Diecezjalne w związku z ponownym jego otwarciem po gruntownym remoncie zrealizowanym z udziałem środków europejskich.

Budynek po rewitalizacji odzyskał kształt rezydencjonalny oraz dobudowano nowoczesną salę audiowizualną, w której można realizować z rozmachem różne przedsięwzięcia. Następnie udaliśmy się do Muzeum Etnograficznego i obejrzeliśmy wystawę zrealizowaną z okazji 140. rocznicy powstania przemysłu ceramicznego we Włocławku [gospodarka i sztuka użytkowa]. Druga wycieczka zrealizowana do Torunia pozwoliła nam zapoznać się z historią, architekturą i sztuką najstarszego w tym mieście cmentarza św. Jerzego oraz zwiedziliśmy Muzeum Dom Eskenów. Placówka Muzeum Okręgowego w Toruniu po modernizacji jest przykładem w naszym regionie przemian dokonujących się w polskim muzealnictwie na miarę wyzwań i oczekiwań XXI wieku.

Nowa perspektywa budżetowa UE dla Polski to także szansa zmodernizowania MZKiD we Włocławku. Plany rozbudowy włocławskiego muzeum przy bulwarach to szansa rozwoju placówki oraz możliwość wykreowania takiego obiektu, prawdziwie nowoczesnego, który określi nową jakość w obszarze nadwiślańskiej architektury naszego miasta. Powstanie nowoczesnej mariny u ujścia Zgłowiączki do Wisły to spore wyzwanie dla każdego obiektu, który powstanie nad Wisłą, należy także uwzględnić warunki konserwatora zabytków [Stare Miasto] i zabytkowe XIX-wieczne spichrze własność muzeum, które ma połączyć w jednolity kompleks nowa inwestycja.

W regionie tylko Bydgoszcz miała takie problemy w rejonie Starego Miasta nad Brdą jak Włocławek i z powodzeniem te problemy rozwiązała [rewitalizacja i rozwój nowoczesnej architektury, nawiązującej do historycznej substancji miasta].

W przyszłym roku szkolnym planujemy zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, zorganizować wycieczkę ”Poznajemy Ziemię Dobrzyńską – epizod II” oraz uczcić 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej.