2003-2004

Sprawozdanie z działalności Koła
Naukowego Historyków w roku szkolnym 2003/2004

 W roku szkolnym 2003/2004 realizowaliśmy temat poświęcony kulturze duchowej i materialnej państwa zakonnego w Prusach ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Chełmińskiej. Najbardziej istotnym śladem z dziejów państwa krzyżackiego jest architektura i sztuka gotycka, z którą młodzież miała okazję zapoznać się na przykładzie Torunia i Chełmna. Konfrontacja ta miała o tyle twórczy charakter, iż została poprzedzona odpowiednimi przygotowaniami teoretycznymi. Dotyczyły one zapoznania się z podstawową literaturą dotyczącą dziejów Zakonu Rycerzy Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego i ich władztwa nad Bałtykiem, obejrzenia albumów z zakresu architektury i sztuki gotyckiej oraz filmu wideo Katalog zabytków pt. „Chełmno-miasto lokacyjne” i „Toruń-ratusz i kościół św. Jakuba”. W pierwszym semestrze zrealizowaliśmy wycieczkę do Torunia, następnie przygotowaliśmy wystawę, prezentując historię miasta oraz jego architekturę i sztukę gotycką. W drugim semestrze odwiedziliśmy Chełmno zapoznając się z jego historią, architekturą i sztuką oraz niezmienionym od czasów średniowiecza układem przestrzennym miasta. Odwiedziliśmy także Urząd Miasta gdzie przyjął nas burmistrz pan Mariusz Kędzierski i przedstawił młodzieży w ogólnym zarysie problemy Chełmna. Uczniowie pytali o szanse rozwoju miasta w związku z wejściem Polski do UE, pozyskanie środków finansowych na renowację starówki i rozwój turystyki oraz o strategię dotyczącą promocji Chełmna w Polsce i Europie. Młodzież otrzymała materiały promocyjne miasta w postaci pięknych przewodników ilustrowanych Chełmna, jeden z nich zasilił księgozbiór naszej biblioteki. Przygotowano wystawę w związku z pobytem w Chełmnie gdzie zaprezentowano zdjęcia, historię i materiały promocyjne.

Młodzież koła historycznego wykonała pomoce dydaktyczne w postaci dwóch tablic przedstawiających strukturę organizacyjną państwa zakonnego w Prusach i w Europie. Pomoce te zostały pozytywnie ocenione przez historyków naszej szkoły i będą wykorzystane w procesie dydaktycznym. Ponadto uczestniczono w lekcji muzealnej w Muzeum Historii Włocławka, dotyczącej tematyki realizowanej przez koło, m.in. o pograniczu polsko-krzyżackim na styku Kujaw i Ziemi Chełmińskiej. Jako podsumowanie naszej pracy oprócz wspomnień, i wystaw gdzie na forum szkoły dzieliliśmy się swoimi wrażeniami i wiedzą, młodzież przygotowała dwa opracowania dotyczące dziejów zakonu. Pierwsze z nich obejmuje okres powstania państwa zakonnego w Prusach, drugie zaś to rozkwit i upadek państwa krzyżackiego. Prace zostały zbindowane i przekazane do biblioteki szkolnej. Dodatkowym, ponadprogramowym przedsięwzięciem koła było zorganizowanie sesji popularnonaukowej poświęconej 210-tej rocznicy Powstania Kościuszkowskiego oraz wystawa o Tadeuszu Kościuszce. Podsumowując działania koła w r. szkolnym 2003/2004 program został zrealizowany, a cele osiągnięte. Młodzież zapoznała się z historią państwa zakonnego nad Bałtykiem, wielkiego fenomenu w dziejach średniowiecznej Europy w jego kulturalnej gotyckiej otulinie. Realizacja tego projektu przyczyniła się do rozwoju świadomości historycznej młodzieży, poszerzenia horyzontów intelektualnych, rozbudzenia wrażliwości na piękno architektury i sztuki oraz właściwego spędzania wolnego czasu.

W przyszłym roku szkolnym pragniemy zwrócić się w stronę początków naszej państwowości i spojrzeć na nią z perspektywy architektury i sztuki romańskiej. Planujemy także zorganizować wystawę poświęconą 60-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej albowiem refleksja wokół tamtych wydarzeń w 2005 roku to obowiązek. Planujemy również założenie strony internetowej naszego koła. Najważniejszym naszym celem jest turystyka miejska.

Opiekun koła: mgr Dariusz Koziński