Włocławski Słownik Biograficzny, tom X

Z końcem grudnia 2023 roku Włocławskie Towarzystwo Naukowe opublikowało kolejny X tom Włocławskiego Słownika Biograficznego pod red. Stanisława Kunikowskiego. W tomie zamieszczono 79 biografii osób zasłużonych dla Włocławka, regionu i kraju.