Plan pracy na rok szkolny 2023/2024

1/ Jubileusz 20-lecia Koła Naukowego Historyków „Samochodówki”

wrzesień 2003 – wrzesień 2023.

a/ Artykuł.

b/ Wystawa w szkole.

2/ Realizacja programów autorskich:

a/ Wycieczka „Szlakiem modernizmu po Włocławku”.

b/ Wycieczka „Skarbiec Fajansu”.

c/ Toruń?

3/ Współpraca z WTN, MZKiD, PTH, MBP, IPN.

4/ Udział w konkursach i projektach.

5/ Redagowanie stron internetowych KNH i 14 PP.

6/ Organizowanie wystaw w szkole.

7/ 250. rocznica ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej (1773-2023).

8/ 20. rocznica Polski w Unii Europejskiej (2004-2024).