Kościoły drewniane powiatu lipnowskiego

Chrostkowo

Kościół p.w. Świętej Barbary z 1694 roku. Pierwotnie p.w. MB i Świętej Katarzyny. Rozbudowany o kaplicę i kruchty w końcu XVIII wieku staraniem Andrzeja Zielińskiego. W 1814 roku podczas remontu kościoła wykonano chór i sufit. Z końcem XIX wieku powiększono kruchtę od frontu i zakrystii.  W 1990 roku kościół został przebudowany – dodano dwie nawy boczne, kruchty i wykonano polichromię i witraże. W 2011 roku wymieniono pokrycie dachu.

Czarne

Kościół p.w. Świętego Michała Archanioła 1793 roku. Zbudowany z fundacji Kajetana Pląskowskiego kapitana wojska polskiego. Drewniany kościół, trójnawowy konstrukcji zrębowej. Zbudowany w stylu klasycystycznym. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie. Wieża od frontu nadbudowana nad kruchtą, poprzedzona czterokolumnowym portykiem i zwieńczona trójkątnym szczytem z Okiem Opatrzności. Dach nad wieżą piramidalny, kryty blachą.

Grochowalsk

Kościół p.w. Świętego Krzyża z 1784 roku. Zbudowany z fundacji Szymona Grochowalskiego. W 1875 roku przeniesiony z cmentarza obok wsi na obecne miejsce. Odnowione wnętrze przez malarza Teodorowicza w 1957 roku. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Zbudowany z drewna modrzewiowego. Prezbiterium mniejsze od nawy zamknięte, trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Dach jednokalenicowy, kryty blachą ocynkowaną z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem z latarnią.

Ostrowite

Kościół p.w. Świętego Mateusza Apostoła z 2 połowy XVIII wieku. Rozbudowany w 1813 roku. Remontowany w 1907 roku oraz latach 30 XX wieku, 1967, 1977, 1985 i 2013 roku. W ostatnich latach wykonano generalny remont z wymianą pokrycia dachu z blachy na gont. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej. Orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczna zakrystią. Kruchta od frontu z nadbudowaną wieżą. Zwieńczoną kulistym hełmem blaszanym. Wejście główne osłonięte daszkiem wspartym na dwóch słupach. Dach dwukalenicowy, kryty gontem.

Wielgie

Kościół p.w. Świętego Wawrzyńca z XVII wieku. Świątynia grozi zawaleniem. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie. Z boku prostokątna zakrystia i kaplica, zamknięta trójbocznie, o kalenicy niższej od nawy. Wieża od frontu w górnej części węższa. Zwieńczoną hełmem blaszanym z latarnią. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną hełmem blaszanym z latarnią.