200 rocznica bitwy pod Raszynem 1809-2009

W roku 1809 ks. Józef Poniatowski jako wódz naczelny wyprowadził w pole 14-tysięczne wojsko polskie przeciwko 30-tysięcznej armii austriackiej. Bohaterska bitwa obronna stoczona 19 kwietnia pod Raszynem załamała inicjatywę austriacką, wkroczenie zaś do Galicji było pełnym sukcesem polskim. W wyniku traktatu pokojowego przyłączono do Księstwa Warszawskiego Radom, Siedlce, Lublin, Zamość i Kraków, podnosząc równocześnie siłę […]