ZNICZ PAMIĘCI

    Z okazji 79. rocznicy bitwy nad Bzurą – kampanii polskiej 1939 roku, młodzież „Samochodówki” uczciła pamięć kapitana Józefa Kozińskiego i zapaliła znicz przy Dębie Pamięci na terenie szkoły. Odsłonięcie tablicy i zasadzenie Dębu  odbyło się w maju 2018 roku w związku z realizacją przez KNH ogólnopolskiego projektu IPN „Kamienie Pamięci – Nieznany Bohater Niepodległości 1918-1939”. W uroczystości wzięła udział wiceprezydent Włocławka Pani Barbara Moraczewska, dyrektor ZSS Pan Ryszard Suwała, nauczyciele i młodzież.

    W czasie kampanii wrześniowej Koziński pełnił funkcję pierwszego adiutanta 14 Pułku Piechoty (szefa sztabu) i dostał się do niewoli niemieckiej 19 września w Puszczy Kampinoskiej podczas próby przebicia się do Warszawy. W kampanii polskiej 1939 roku włocławski pułk uczestniczył w dwóch bitwach: granicznej i nad Bzurą. Za udział w kampanii wrześniowej kapitan Koziński został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

    Spotkanie było okazją do porozmawiania z młodzieżą na temat kampanii polskiej 1939 roku i udziału w niej 14 Pułku Piechoty.