Wystawa z wycieczki do Torunia

W grudniu zorganizowaliśmy w szkole wystawę poświęconą wycieczce do Torunia. Przedstawiliśmy historię miasta oraz jego zabytki (opis, zdjęcia i mapę przedstawiającą ukształtowanie przestrzenne średniowiecznego miasta). Wystawa jest formą dzielenia się wiedzą i wrażeniami na forum szkoły.

Ten sposób prezentacji materiału efektywniej kształtuje świadomość historyczną młodzieży.