Włocławski Słownik Biograficzny, t. VII

W grudniu 2018 r. został wydany siódmy tom Włocławskiego Słownika Biograficznego pod red. Stanisława Kunikowskiego. W omawianym tomie zamieszczono 103 nowe biografie sylwetek ludzi zasłużonych dla Włocławka oraz ludzi pochodzących z tego miasta, których osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju swojej Małej Ojczyzny lub też przekraczały granice rodzinnego miasta, regionu i Polski na przestrzeni wielu wieków. W obecnej publikacji zamieszczono wykaz haseł z tomów I-VII, pismem pogrubionym zaznaczono bieżące wydanie Włocławskiego Słownika Biograficznego. Publikację wydano z pomocą finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.