Wielka Wojna 1914-1918

100. rocznica wybuchu I wojny światowej

„Gdy w 1914 r. wybuchła I wojna światowa, mało kto zdawał sobie sprawę z tego, co to oznacza. Wojnę traktowano trochę jak zabawę, która potrwa bardzo krótko, a żołnierzy odjeżdżających na front żegnały wiwatujące tłumy. Wkrótce potem zaczęła się rzeź”. Wojna przyniosła koniec ”Belle epoque” [1871-1914: okres rozkwitu, postępu i spokoju], walki pozycyjne na Zachodzie, rewolucję bolszewicką i komunizm, nacjonalizm i faszyzm oraz falę radykalizmu społecznego – prawdziwa puszka Pandory. Z drugiej zaś strony wojna przeobraziła mapę polityczną Europy, gdzie na gruzach trzech cesarstw powstały państwa narodowe, w tym niepodległość odzyskała Polska. Wynik I wojny światowej z naszego, polskiego punktu widzenia to była wyjątkowa koniunktura polityczna , którą wykorzystaliśmy w 100%. I wojna światowa to koniec systemu wiedeńskiego, który zapewnił Europie 100 lat pokoju, natomiast system wersalski okazał się bardzo niestabilny i krótkotrwały, a na horyzoncie rozwoju wydarzeń w Europie i na świecie coraz wyraźniej rysowała się groźba kolejnej wojny globalnej.

Musimy jednak pamiętać, że Europa i świat nie były skazane na II wojnę światową. Cała masa zjawisk o charakterze społeczno-politycznym i gospodarczym [wielki kryzys], polityka agresji i szantażu oraz zaniechań i ustępstw lat 1918-1939, postanowienia traktatu wersalskiego, ta suma wydarzeń odpowiedzialna jest za wybuch kolejnej II wojny światowej.

Polecamy:
1/ Janusz Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914-18;
2/ Polityka. Pomocnik historyczny, Wielka Wojna 1914-1918;
3/ Wielka Wojna, [w:] Wielka Historia Powszechna, nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego.
4/ Bitwa Łódzka 1914. Geneza-przebieg-znaczenie, Przemysław Grzymski.
5/ W listopadzie, a więc równo w 100. rocznicę ma ukazać się publikacja nakładem MZKiD na temat bitwy stoczonej w okolicach Włocławka w listopadzie 1914 roku przez wojska rosyjskie i niemieckie. Autorem książki jest Pan Tomasz Wąsik kustosz i kierownik Muzeum Historii Włocławka autor, m.in. licznych biogramów we Włocławskim Słowniku Biograficznym t.1/6. Oprócz przedstawienia wydarzeń polityczno-wojskowych historyk naszego muzeum opisze miejsca pochówku żołnierzy obu armii, którzy zginęli w tej bitwie i spoczęli na Kujawach, m.in. we Włocławku, np. na cmentarzu komunalnym. Ważnym przyczynkiem do dziejów naszego miasta jest przedstawienie historii i sztuki włocławskich cmentarzy na przestrzeni dziejów i wydaje się, iż potencjalnym autorem, który mógłby sprostać temu zadaniu jest właśnie Pan Tomasz Wąsik, autor publikacji na temat włocławskiego cmentarza komunalnego oraz przy Zielonym Rynku.