W. Mystkowski ostatni Prezydent Miasta Włocławka II RP

20 czerwca 2013 r. opiekun KNH wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W tym roku mija 10 lat, gdy przyjęto mnie do WTN-u i w tym właśnie roku w części pierwszej- naukowej zebrania wystąpił z referatem naukowym profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego Witold Stankowski autor biografii Witolda Mystkowskiego – Prezydenta Włocławka.

Wystąpienie profesora było formą promocji nowej publikacji dotyczącej historii naszego miasta i zapowiedzią kolejnych opracowań w ramach Biblioteki Prezydentów Miasta Włocławka. Dokładnie 10 lat temu to właśnie profesor Witold Stankowski, wówczas doktor Akademii Bydgoskiej i mój kolega z czasów studenckich wraz z niestety nieżyjącym już panem Markiem Zapędowskim, długoletnim dyrektorem MZKiD, człowiekiem wielce zasłużonym dla włocławskiej nauki, wprowadzili mnie do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Serdecznie Im za to dziękuję. Warto także przypomnieć, iż to właśnie profesor Witold Stankowski został zwycięzcą w IV edycji Najlepsza Książka Historyczna Roku 2011, w kategorii książka popularnonaukowa w plebiscycie internautów. Wyróżnienie to otrzymał za książkę pt. ”Nie umrę śmiercią naturalną. Janina Lech harcerka, poetka”. Zapomniani włocławscy bohaterowie.