Turniej ”Proces integracji europejskiej”

3 marca 2017 r. koło historyczne zorganizowało w szkole turniej poświęcony integracji europejskiej. Szczególnie dzisiaj słowo integracja europejska nabiera nowego znaczenia w obliczu takich wydarzeń jak brexit i 60. rocznica Traktatu Rzymskiego. Narodziny EWG to była nowa jakość dla jednoczącej się Europy. Dzisiejsza (25.03.2017 r.) jubileuszowa uroczystość w Rzymie i Watykanie z udziałem wszystkich przywódców 27 państw UE i papieża Franciszka to dla nas wyraźne przesłanie, że Wspólna Europa to wciąż najważniejszy projekt gwarantujący rozwój, bezpieczeństwo i pokój w Europie. Deklaracja Rzymska. W imieniu państwa polskiego podpis złożyła Pani Premier Beata Szydło.

W tegorocznym turnieju wzięło udział czterech finalistów. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców ZSS oraz dyplomy.
I miejsce – Ewa Kwiatkowska 1LoA
II miejsce – Damian Lewandowski 1TsA
III miejsce – Ada Kubielska 1loA.