Turniej historyczny o Marszałku Piłsudskim

   8 lutego 2019 r. KNH zorganizowało w szkole turniej historyczny poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu (5XII 1867 – 12V 1935). Konkurs nawiązuje do jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do turnieju zakwalifikowało się siedmiu uczniów. Ostatecznie w finale wzięło udział czterech finalistów, którym  „kibicowały” trzy klasy. Słuchając pytań młodzież zaproszonych klas miała możliwość zweryfikowania swojej wiedzy o Marszałku. Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy.

I miejsce –   Paweł Łączkowski,

II miejsce –  Szymon Kościański,

III miejsce – Dorian Krychowiak.