Tablice pamiątkowe na elewacji katedralnej

1/ Na fasadzie zachodniej świątyni znajduje się wykonana ze spiżu tablica upamiętniająca IV pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny. W czerwcu 1991 r. Ojciec Święty odwiedził nasze miasto i bazylikę katedralną.
2/ Na północnej ścianie mauzoleum biskupów sufraganów w październiku 2009 roku umieszczono zrekonstruowaną płaskorzeźbę papieża Piusa XI oraz tablicę upamiętniającą Jego wizytę we Włocławku. Na zaproszenie Józefa Piłsudskiego jesienią 1918 roku odwiedził nasz kraj i nasze miasto Achilles Ratti, wizytator apostolski, który papieżem został w 1922 roku. We wrześniu 1939 r. Niemcy zniszczyli tablicę w odwecie za to, że Pius XI wydał w 1938 r. encyklikę potępiającą nazizm w Niemczech.

3/ Tablice epitafijne w nawie północnej katedry po renowacji.