2018-2019

Sprawozdanie z działalności Koła
Naukowego Historyków w roku szkolnym 2018/2019

Realizacja programu autorskiego w roku szkolnym 2018/2019: „Wielkie muzea krajowe i zabytkowe nekropolie” – moduł VI.

  W roku szkolnym 2018/2019 braliśmy udział w obchodach 100-lecia Niepodległości. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu akademii szkolnej z okazji 100. rocznicy Święta Niepodległości oraz prezentowana była nasza wystawa zatytułowana „Droga do Niepodległej” w holu głównym szkoły (XI 2017-XI 2018). W lutym 2019 r.  zrealizowaliśmy turniej historyczny o Marszałku J. Piłsudskim. W roku szkolnym braliśmy udział w X edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego IPN „Kamienie Pamięci – Harcerze Niepodległej”. W ramach projektu podjęliśmy cały szereg działań (Wikipedia, izba pamięci, spotkanie w szkole, artykuł, facebook, nadanie imienia bohatera KNH, portfolio), które prezentujemy na stronie internetowej koła historycznego. 16/17 maja 2019 r. uczestniczyliśmy w finale projektu w Katowicach i otrzymaliśmy dyplomy, statuetkę oraz nagrody książkowe. To już druga statuetka dla KNH za udział w finale projektu „Kamienie Pamięci”.

   Realizując program autorski „Historia i zabytki Włocławka” zorganizowaliśmy w ferie zimowe wycieczkę do Muzeum Historii Włocławka,  w związku z ponownym otwarciem placówki po remoncie, i rzeczywiście mamy już do czynienia z nową jakością. Na stronie zaprezentowaliśmy kolejne zdjęcia dotyczące architektury modernistycznej Włocławka okresu II RP, fotoreportaż „Dawno temu w parku” oraz artykuł opiekuna „Między kryzysem a rozwojem – historia Włocławka”.

   Redagujemy nasze dwie strony internetowe (KNH i 14PP) oraz zorganizowaliśmy w szkole wystawy poświęcone wydarzeniom i rocznicom historycznym.

   Kontynuujemy publikacje artykułów z cyklu „Kościoły drewniane dawnego Województwa Włocławskiego”. Mamy już zinwentaryzowany powiat włocławski, radziejowski i ostatnio opublikowany na naszej stronie artykuł „Kościoły drewniane powiatu aleksandrowskiego”. Publikujemy też na stronie kolejne artykuły i materiały z cyklu „Znasz li ten kraj”, „Fotoreportaże” i „Miasto oczami plastyków”. Jesteśmy obecni na portalach społecznościowych. Nie spoczywamy na laurach i podejmujemy dalsze działania aby strona internetowa KNH była interesująca.

   Na stronie prezentujemy kolejne „historyczne” pocztówki ze zbioru opiekuna KNH oraz promujemy publikacje o Włocławku.

  Opiekun koła historycznego z okazji Jubileuszu 40-lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał pamiątkowy medal i dyplom (członkostwo w WTN od 2003 r.).

   W październiku 2018 r. uczestniczyliśmy w szkole w spotkaniu z Panem Mariuszem Prackim współautorem przewodnika „Niemieckie fortyfikacje polowe 1944. Włocławek, Kujawy Wschodnie i Ziemia Dobrzyńska”. W trakcie spotkania opiekun KNH poinformował prelegenta, że temat ten nie jest dla nas nowy m.in. w maju 2015 r. zorganizowaliśmy wycieczkę „Szlakiem niemieckich fortyfikacji w okolicach Włocławka”. Reportaż z wycieczki jest na stronie internetowej KNH, serdecznie zapraszamy. Spotkanie zorganizował nauczyciel ZSS Pan Robert Feter, z którym współpracujemy przy realizacji projektów IPN „Kamienie Pamięci”.

   W ferie zimowe opiekun KNH opracował dwa hasła do VIII tomu Włocławskiego Słownika Biograficznego. Prawdopodobny termin wydania kolejnego tomu WSB to koniec roku kalendarzowego.

  Kontynuujemy udział w akcji zainicjowanej przez IPN „Zapal światło wolności” oraz w kampanii edukacyjnej „ Pamiętam – Katyń 1940”.

   I ostatnie już zdanie przed zamknięciem sprawozdania: opiekun KNH 5 lipca 2019 r. uczestniczył w spotkaniu promującym najnowszą publikację o naszym mieście: „Architektura Włocławka w latach 1918-1939”. Autorem jest dr hab. Michał Pszczółkowski. Promocji towarzyszyło otwarcie wystawy czasowej w Muzeum Historii Włocławka pt. „Architektura Włocławka w dwudziestoleciu międzywojennym”. Kolejna książka trafiła do mego księgozbioru.

   W roku szkolnym 2019/2020 planujemy kolejne wycieczki (Włocławek, Toruń) oraz z zainteresowaniem oczekujemy na ogłoszenie tematu XI edycji projektu IPN „Kamienie Pamięci”.