2015-2016

Sprawozdanie z działalności KNH za rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/16 zrealizowaliśmy trzeci moduł programu autorskiego „Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe”. W związku z rocznicami i wydarzeniami historycznymi zorganizowaliśmy w szkole liczne wystawy oraz opublikowaliśmy na stronie internetowej naszego koła materiały i artykuły. We wrześniu zorganizowaliśmy wycieczkę do Warszawy i zwiedziliśmy Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach. Oczywiście mamy świadomość, by go zwiedzić, nawet pobieżnie, nie wystarczy jeden dzień, bo godnych uwagi pomników nagrobnych na Cmentarzu Powązkowskim są setki. W październiku uczestniczyliśmy w otwartym spotkaniu Polskiego Towarzystwa Historycznego na którym doktor Tomasz Dziki wystąpił z prelekcją „Na progu kapitalizmu, czyli jak mieszczanie włocławscy fortuny tworzyli”.

W listopadzie 2015 roku opiekun KNH wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Włocławka z prośbą o ratowanie dwóch zabytkowych pomników nagrobnych oraz podjęcia prac porządkowych na ewangelickiej części Cmentarza Komunalnego we Włocławku. Odpowiedź nadeszła zarówno od Pana Prezydenta jak i od Kierownika Delegatury WUOZ we Włocławku, natomiast sytuacja w sprawie przedmiotowych pomników nagrobnych pozostaje bez zmian, tzn. wciąż owym nagrobkom grozi katastrofa budowlana [lipiec 2016]. Pisma te opublikowaliśmy na naszej stronie. Chodzi po prostu o to aby urzędnicy reprezentujący określoną władzę [uprawnienia i obowiązki] podjęli działania, żebyśmy potem nie musieli słuchać tłumaczenia w rodzaju „sorry taki mamy klimat”. Wspomniane pomniki nagrobne są niebezpiecznie odchylone od pionu i nie zaakceptuję potem tłumaczenia, że mamy także grawitację.

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na stronie internetowej koła historycznego symbolicznie zapaliliśmy ŚWIATŁO WOLNOŚCI. W styczniu w ferie zimowe zorganizowaliśmy wycieczkę do Parku Sienkiewicza i MZKiD na wystawę „Zapomniany świat. Olędrzy w krajobrazie i kulturze”. Najstarszy park naszego miasta i jeden z najstarszych parków miejskich w Polsce wymaga troski i nowych inwestycji. W lutym zorganizowaliśmy w szkole kolejny turniej „Proces integracji europejskiej”. Szczególnie dzisiaj po brexicie słowo integracja nabiera nowego znaczenia, na przykład w poszukiwaniu nowej jakości. Brexit stawia pytanie o przyszłość integracji europejskiej, jest także wyzwaniem dla integracji Zjednoczonego Królestwa. Integracja europejska jest to osiągnięcie, które musimy zachować.

W marcu tegoroczną edycję „Szkolny Dzień Talentów” przygotowali razem z młodzieżą historycy, prezentując swoje zainteresowania i dokonania. Koło historyczne zaprezentowało na spotkaniu trzy wystawy oraz prezentację multimedialną „Katedra we Włocławku”. Również w marcu opiekun KNH opublikował na stronie internetowej koła dwa artykuły zatytułowane „Okiem historyka”. Młodzież koła historycznego wzięła udział w XII Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Zabytki naszego regionu”. Obecna edycja odbyła się pod hasłem „Kapliczki i krzyże, przykościelne i przydrożne”. Przygotowaliśmy dwie prace: Krzyż na zaporze we Włocławku i Karawaka u Franciszkanów. W maju zorganizowaliśmy wycieczkę „Szlakiem ewangelików po Kujawach”, która dotyczyła zarówno historii Włocławka i okolic oraz zabytkowych nekropolii w kraju. Zwiedziliśmy relikty zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Mursku oraz najstarszą, ewangelicką część cmentarza komunalnego w Smólniku. Czekamy na wakacyjne fotoreportaże „Zabytkowe dworce kolejowe”.

W przyszłym roku szkolnym priorytetem naszego działania będzie ŁÓDŹ: Muzeum Historii Miasta – Pałac Poznańskiego i zabytkowe cmentarze.