2012-2013

Sprawozdanie z działalności KNH za rok szkolny 2012/2013

W roku szkolnym 2012/13 zrealizowaliśmy ostatni X moduł programu autorskiego ”Historia Polski, wybranych regionów i miast na tle architektury i sztuki na przestrzeni dziejów” pod tytułem ”Historia Polski – Kujawy i Ziemia Dobrzyńska. Od romanizmu do modernizmu. Wybrane zagadnienia, podsumowanie i wnioski’.

Poznając region Kujaw w ferie zimowe zorganizowaliśmy wycieczkę do Wieńca i Brzezia. Zwiedziliśmy założenia pałacowo-parkowe Kronenbergów oraz zapoznaliśmy się z historią tego rodu, którego działalność wiąże się z rozwojem stosunków kapitalistycznych w Kongresówce. W kwietniu zrealizowaliśmy wycieczkę poznając Ziemię Dobrzyńską z perspektywy historii i zabytków Lipna, Karnkowa i Skępego oraz dziejów biskupiego rodu Karnkowskich. Felietony z owych wycieczek zamieściliśmy na stronie internetowej naszego koła.

Tradycyjnie redagujemy stronę internetową koła historycznego oraz organizujemy wystawy w szkole na temat rocznic i wydarzeń historycznych, m.in. ”10 lat KNH”. Uczestniczyliśmy w konferencji naukowej zorganizowanej przez WTN, WSHE i UMK z okazji 73. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wzięliśmy udział w promocji kolejnej ważnej publikacji dotyczącej historii naszego miasta pt. ”Witold Mystkowski Prezydent Miasta Włocławka” oraz przygotowaliśmy na stronie koła materiał na temat reaktywacji Włocławskiego Muzeum Diecezjalnego. Także na stronie internetowej koła publikujemy sprawozdanie będące podsumowaniem 10 lat naszej działalności.

W przyszłym roku szkolnym zrealizujemy I moduł naszego nowego autorskiego programu ”Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe”. Zwiedzimy cmentarz św. Jerzego oraz Muzeum Okręgowe – Dom Eskenów w Toruniu, planujemy także odwiedzić Włocławskie Muzeum Diecezjalne oraz uczcić okrągłe rocznice: powołania Komisji Edukacji Narodowej i akcesji Polski do Unii Europejskiej.