Sprawozdanie z realizacji projektu „Kamienie Pamięci – Nieznany Bohater Niepodległości”

a/Dane realizujących projekt.

1/ Projekt realizuje Koło Naukowe Historyków Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku pod opieką mgr Dariusza Kozińskiego.

2/ Dariusz Koziński

87-800 Włocławek

b/ O projekcie.

5/ Tytuł projektu.

 Harcmistrz Józef Koziński kapitan 14 Pułku Piechoty.

6/ Bohater projektu (imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, krótki opis działalności bohatera).

   Józef Koziński urodził się w Sieradzu 12 lutego 1902 roku. Od 1914 roku należał do harcerstwa. W listopadzie 1918 roku razem ze swoim plutonem harcerskim brał udział w rozbrajaniu Niemców w powiecie sieradzkim, a szczególnie w Zduńskiej Woli, wystawiając posterunki na dworcu kolejowym, poczcie, magistracie. Jako ochotnik wraz z kolegami z Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu w czerwcu 1920 r. otrzymuje przydział do 201 pułku piechoty zwanego harcerskim lub warszawskim. Bierze udział w Bitwie Warszawskiej i nad Niemnem. W październiku 201 pułk przemianowano na 6 pułk piechoty wileńskiej i włączono do grupy wojsk generała Żeligowskiego. Koziński brał udział w walkach o wyzwolenie Litwy Środkowej, a następnie jako żołnierz pociągu pancernego walczył o niepodległość Łotwy. Koziński przeszedł cały szlak bojowy ochotniczego 201 pułku piechoty od czerwca do grudnia 1920 roku  (pół roku na froncie). Za udział w Wojnie 1920 Roku został odznaczony przez generała Józefa Hallera w 1922 r. w Łowiczu Krzyżem Walecznych, potem także medalem pamiątkowym łotewskim. W 1925 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Łowiczu i zdał egzamin dojrzałości. W latach 1925/26 ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Warszawie i brał udział w tzw. „wypadkach majowych”. W latach 1926/28 ukończył Oficerską Szkołę Piechoty (Ostrów Mazowiecka) i otrzymał przydział służbowy do włocławskiego 14 Pułku Piechoty. W pułku kolejno awansował (1931 porucznik, 1937 kapitan), pełnił też kolejno różne funkcje: dowódca plutonu łączności, komendant Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego na powiat i miasto Włocławek, dowódca kompanii, adiutant pułku. Otrzymał odznakę pułkową i pamiątkowy pierścień oficerski, na rok 1939 został zatwierdzony jako  zastępca przewodniczącego Sądu Honorowego pułku. Całe życie był związany z harcerstwem. W latach 1914-25 działał na terenie Sieradza, Zduńskiej Woli i Łowicza, od 1928 roku we Włocławku. W latach 1931/39 był komendantem hufca harcerzy, twórcą harcerstwa wodnego we Włocławku. Koziński był animatorem sportów wodnych we Włocławku. Pełniąc liczne funkcje zawodowo i społecznie propagował pływanie, żeglarstwo, kajakarstwo i lekkoatletykę. Sam czynnie uprawiał sport odnosząc liczne sukcesy. Koziński zorganizował nowe prężnie działające Koło Przyjaciół Harcerzy i każdego roku organizował w okresie świątecznym choinkę oraz tzw. lato obozowe dla zuchów i harcerzy: obozy, kolonie, spływy kajakowe, biwaki, zloty harcerskie nad jeziorami, rzekami i morzem. W latach 30-tych druh Koziński doprowadził do odrodzenia harcerstwa w mieście i umasowił organizację. W 1937 r. awansował na stopień instruktorski harcmistrza. W 1938 r. został członkiem koła Harcerzy z Czasów Walk o niepodległość Okręg Warszawski, a w 1939 r. prezesem Koła na terenie Włocławka. Odznaczony był m.in. Honorowym Krzyżem Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość. W 1938 r. zgodnie z rozkazami Naczelnictwa ZHP, utworzył Pogotowie Wojenne Harcerzy i został jego pierwszym komendantem.

   Przed wojną działał także w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym – sekcja kajakarska (brązowa odznaka) oraz Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Otrzymał w 1938 r. Odznakę Honorową II stopnia (srebrną) Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Od 1919 roku dział w Polskim Czerwonym Krzyżu, a swoją wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy (tzw. samarytanka) upowszechniał wśród harcerzy, żołnierzy, młodzieży szkolnej. Był odznaczony harcerskim medalem za ratowanie życia i „Medalem za ratowanie ginących” (1932). Założył we Włocławku Yacht Klub Wojskowy otwarty dla wszystkich mieszkańców, był jego vice prezesem oraz działał w Wojskowym Klubie Sportowym. 14 Pułk Piechoty w kampanii polskiej walczył w ramach 4 Dywizji Piechoty w Grupie Operacyjnej „Wschód” generała Mikołaja Bołtucia. W dniach 1-3 września pułk walczył w bitwie granicznej nad rzeką Osą pod Mełnem i Grutą. Od 9 do 22 września pułk walczył w bitwie nad Bzurą. 19 września kapitan Koziński w puszczy Kampinoskiej dostał się do niewoli niemieckiej. W trakcie kampanii Koziński prowadził „Dziennik bojowy 14 Pułku Piechoty” zredagowany podczas pobytu w oflagu. Koziński otrzymał numer jeniecki 48560 i najdłużej przebywał w oflagu II-C Woldenberg. Podczas pobytu w niewoli brał udział w działalności konspiracyjnej, kształcił się i podnosił swoje kwalifikacje. Do kraju wrócił w grudniu 1945 r.

    Po wojnie swoje życie zawodowe związał ze Strażą Pożarną. W 1966 r. zaocznie ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. W 1946 r. na prośbę władz harcerskich został komendantem ośrodka harcerzy we Włocławku, ale gdy rozpoczęła się sowietyzacja harcerstwa z końcem 1948 r. zrezygnował. W latach 70-tych wraz z weteranami ruchu harcerskiego utworzył Instruktorski Krąg „Powiśle”.  Działał w PCK, Lidze Obrony Kraju, Klubie Oficerów Rezerwy, PTTK. Przyczynił się do wystawienia w 1976 r. we Włocławku pomnika poświęconego  żołnierzom 14 Pułku Piechoty poległym w II wojnie światowej. Józef Koziński zmarł 26 czerwca 1979 roku.

 

7/ Krótki opis działań podjętych w ramach projektu – szczególnie prezentacji efektu projektu (forma, miejsce i termin prezentacji) oraz planu upamiętnienia bohatera projektu w społeczności lokalnej. Instytucje i osoby wspomagające realizację projektu. Wrażenia z realizacji projektu.

 

Realizacja projektu – plan działania:

a/ Odnalezienie bohatera i udokumentowanie jego życiorysu:

– biografia

b/ zaprezentowanie bohatera społeczności lokalnej:

– strona internetowa prezentująca bohatera – biografia (www.14pp.wwi.pl),

– strona internetowa Koła Naukowego Historyków ZSS na której prezentujemy   wszystkie nasze działania związane z realizacją projektu (www.knh.wwi.pl),

– portale społecznościowe Facebook na których promujemy bohatera i projekt,

– wystawa w szkole będąca zaczynem izby pamięci,

– spotkanie w szkole z historykiem i wnukiem bohatera,

– artykuł.

c/ Pozostawienie trwałego śladu upamiętniającego naszego bohatera i jego dokonania:

– hasło w Wikipedii,

– izba pamięci w gabinecie historycznym w sali 31D,

– dąb pamięci na terenie szkoły.

d/ Do 31 marca wysyłamy portfolio do Instytutu Pamięci Narodowej (biografia, dokumentacja z realizacji projektu, sprawozdanie).

 

   Do zaprezentowania bohatera społeczności lokalnej wybraliśmy media elektroniczne. Dwie strony internetowe, które prowadzimy oraz portale społecznościowe. Opracowaliśmy i prezentujemy na stronie www.14pp.wwi.pl biografię poświęconą harcmistrzowi Józefowi Kozińskiemu kapitanowi 14 Pułku Piechoty (styczeń 2018 r.). Strona poświęcona „Dziennikowi bojowemu 14 PP” i pamięci kapitana Kozińskiego została przez nas wypromowana na portalach społecznościowych Facebooka.

   W 2004 roku powstała strona internetowa poświęcona pracy Koła Naukowego Historyków i do dzisiaj prezentujemy na niej materiały związane z naszymi działaniami, dotyczy to także udziału w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej „Kamienie Pamięci” – Nieznany Bohater Niepodległości. Na stronie KNH zamieściliśmy informacje związane z realizacją projektu Kamienie Pamięci, które także wypromowaliśmy na portalach społecznościowych Facebook. Warto dodać, iż 8 radnych 25 osobowej Rady Miasta Włocławka na bieżąco śledzą nasze poczynania na Facebooku. W 2017 roku strona internetowa KNH została przeniesiona na nowy system zarządzania treścią (CMS) i obecnie działa na WordPressie.

  5 marca 2018 r. w szkole przygotowaliśmy wystawę poświęconą kpt. Kozińskiemu. Powstała izba pamięci w gabinecie historycznym w sali  31D na bazie wystawy. W piątek 9 marca Koło Naukowe Historyków przedstawiło w szkole  projekt IPN Kamienie Pamięci i postać kapitana Kozińskiego. W prezentacji uczestniczył Pan dyrektor mgr inż. Ryszard Suwała oraz zaproszona młodzież. Uczniowie obejrzeli wystawę, która  została wzbogacona o rodzinne pamiątki: odznaczenia, szablę, dyplomy itd. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna. Nasze strony internetowe (14pp.wwwi.pl i knh.wwi.pl) są połączone linkiem ze stroną internetową naszej szkoły (www.zss.q4.pl).

   Kolejnym etapem działań w ramach projektu było pozostawienie trwałego śladu upamiętniającego naszego bohatera i jego dokonania. W lutym 2018 roku wspólnie z włocławskim wikipedystą Rafałem Michalakiem autorem kilkunastu haseł w Wikipedii poświęconych oficerom 14pp opracowaliśmy hasło o kapitanie Józefie Kozińskim i zamieściliśmy je w Wikipedii (X 2017 – II 2018). W kwietniu po przerwie świątecznej na terenie Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku przy ul. Leśna 1A zasadzimy DĄB PAMIĘCI poświęcony naszemu bohaterowi. Mamy zgodę Pana dyrektora Ryszarda Suwały. Izba Pamięci w szkole i Dąb Pamięci na terenie szkoły będą stanowić jedność.

   Każda informacja na stronie internetowej KNH i na portalach społecznościowych związana z realizacją projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Kamienie Pamięci” jest sygnowana logo projektu.

Pomoc w realizacji projektu otrzymaliśmy ze strony naszej szkoły i Pana dyrektora Ryszarda Suwały. Pan Rafał Michalak pomógł nam w opracowaniu i umieszczeniu w Wikipedii hasła o kpt. Kozińskim. Pan Robert Feter nauczyciel naszej szkoły pomógł w opracowaniu i wydrukowaniu dokumentów

Na pewno dużą pomoc w upamiętnieniu pamięci o kapitanie Kozińskim w świadomości lokalnej społeczności opiekun KNH otrzymał ze strony Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz miesięcznika „Życie Włocławka”, gdy jeszcze wychodził.

W 2006 r. opiekun KNH na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział we Włocławku i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prezentował referat na temat „Dziennika bojowego 14 Pułku Piechoty”. W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej opiekun koła historycznego otrzymał zaproszenie w ramach „Spotkania z historią” od Miejskiej Biblioteki Publicznej i przedstawił postać kapitana Kozińskiego i jego dziennik. W miesięczniku „Życie Włocławka” opublikował kilka artykułów.

Refleksje na temat realizacji projektu oraz propozycji zadań w nim sformułowanych zamieściliśmy w artykule „Trwa pamięć o żołnierzach 14pp” część II. Artykuły „Trwa pamięć o żołnierzach 14pp”,  część I i II dotyczą także realizowanej w naszym mieście polityki pamięci o 14 Pułku Piechoty.

Koło Naukowe Historyków