Spotkanie trzecie – Chełmno

Na kolejnym spotkaniu K.N.H. zapoznaliśmy się z Prawem Chełmińskim jako wzorcowym ustrojem lokowanych miast i wsi w państwie zakonnym i w Polsce.
Poznaliśmy także dzieje tego pięknego miasta położonego na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego będącego świadectwem wspaniałej historii.

Wybrana literatura:
Dzieje Chełmna, red. M. Biskup;
K. Zielińska-Melkowska, Pierwotny i odnowiony przywilej chełmiński (1233 i 1251), Toruń 1984;
Przewodnik Chełmna, Urząd Miasta Chełmna.

Luty 2004 r.