Rok szkolny 2015/2016

Realizacja programu autorskiego pt. ”Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe”. Moduł III zatytułowany ”Zespół zabytkowego Cmentarza na Powązkach”.

1/Wycieczka do Warszawy:
a/ Cmentarz Powązkowski – historia oraz architektura i sztuka.
b/ Spacerkiem po stolicy.

2/ Wycieczka: Włocławek i okolice:
a/ Wycieczka do Parku im. Henryka Sienkiewicza [ok. 1870-2016]. Historia i perspektywy parku włocławskiego oraz dzieje założeń parkowo-ogrodowych w Polsce w XVIII-XX wieku [Ogród Saski Włocławek oraz Zofiówka, Arkadia, Puławy, itd.]. Zabytkowe mosty na Zgłowiączce: kolejowy z 1862 r. i drogowy z 1856 na ulicy Toruńskiej [trakt do Torunia], obecnie ul. Prymasa Wyszyńskiego.
b/ Szlakiem ewangelików po Kujawach: Mursk, Smólnik.

3/ 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Od hitlerowskiej eksterminacji do sowieckiej okupacji i komunistycznej dominacji – dramat narodu polskiego.

4/ Redagowanie strony internetowej koła historycznego.

5/ Organizowanie wystaw w szkole.

6/ Współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławskim Muzeum Diecezjalnym, Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Włocławskim Towarzystwem Naukowym i Miejską Biblioteką Publiczną.