Rok szkolny 2013/2014

Realizacja programu autorskiego ” Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe”, moduł I: ”Historia i sztuka cmentarza św. Jerzego w Toruniu”.

1/ Cmentarz św. Jerzego w Toruniu i Dom Eskena – Oddział Muzeum Okręgowego – wycieczka.
2/ Muzeum Diecezjalne we Włocławku – wycieczka.
3/ 240. rocznica powołania KEN-u.
a/ Rewolucja w oświacie polskiej – działalność Komisji Edukacji Narodowej.
4/ 10. rocznica akcesji Polski do UE.
a/ Antyczne korzenie europejskiej kultury.
5/ Wystawy w szkole.
6/ Redagowanie strony internetowej KNH.
7/ Współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Włocławskim Towarzystwem Naukowym i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zdzisława Arentowicza oraz Muzeum Diecezjalnym we Włocławku.