Rok szkolny 2003/2004

Przygotowanie programu na bieżący rok szkolny.

 

Koło Naukowe Historyków
Rok szkolny 2003/2004

Temat: Kultura duchowa i materialna państwa zakonnego w Prusach ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Chełmińskiej.

1) Wykłady – spotkania
a) Dzieje Zakonu Krzyżackiego:
– rozwój i organizacja Zakonu Krzyżackiego
– rozkwit i upadek państwa krzyżackiego
b) Architektura i sztuka gotyku ze szczególnym uwzględnieniem państwa zakonnego. Toruń – dzieje miasta oraz architektura i sztuka gotyku
c) Chełmno – miasto wzorcowe w państwie zakonnym

2) Film video „Katalog zabytków” – Toruń, Chełmno, Radzyń Chełmiński

3) Wycieczki:
a) Toruń
b) Chełmno

4) Prezentacja w formie wystawy materiałów związanych z określonym przedsięwzięciem w ramach tematu realizowanego przez KNH w danym roku szkolnym

5) Współpraca z muzeum: lekcja muzealna pt „Rola Kujaw w konfliktach polsko-krzyżackich”

6) Wykonanie pomocy dydaktycznych: schemat organizacji Zakonu Krzyżackiego w Prusach i Europie.

7) Przygotowanie opracowania będącego podsumowaniem pracy koła pod kątem realizowanego tematu.