Promocja książki

KNH uczestniczyło 19 września 2006 roku w zorganizowanej przez WTN promocji książki dra Bogdana Ziółkowskiego „Tajne nauczanie i konspiracyjna działalność kulturalna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej (powiat lipnowski) w latach 1939-1945”.

Dr Ziółkowski m in podkreślił różnicę między ziemiami polskimi wcielonymi do Rzeszy a tzw Generalnym Gubernatorstwem. Na obszarze wcielonym do Niemiec hitlerowskich praca konspiracyjna skoncentrowana była na obronie tożsamości narodowej, przede wszystkim w ramach tajnego nauczania, z działalności zaś wojskowej głównie na pracy wywiadowczej. Praca dra Ziółkowskiego została oparta na szerokich badaniach archiwalnych, zebraniu licznych relacji ludzi uczestniczących w tajnym nauczaniu oraz obszernej literaturze przedmiotu.
W pracy konspiracyjnej tajne nauczanie w Czerniewicach (powiat włocławski), prowadziła nauczycielka Anna Kozińska wysiedlona z Włocławka (patrz: str 110), żona kpt 14 Pułku Piechoty Józefa Kozińskiego, który przebywał w niewoli niemieckiej.