Prezentacja w szkole projektu „Kamienie Pamięci”

W piątek 9 marca 2018 r. Koło Naukowe Historyków  zaprezentowało w szkole projekt Instytutu Pamięci Narodowej „Kamienie Pamięci”- Nieznany Bohater Niepodległości 1914-1939. Prezentacji projektu dokonał opiekun KNH Dariusz Koziński i uczniowie klasy IV TsA Wiktor Matejski i Mikołaj Koszewski, którzy do koła historycznego należą od pierwszej klasy. W prezentacji uczestniczyli zaproszeni goście: Pan dyrektor Ryszard Suwała, koleżanki i koledzy nauczyciele i młodzież trzech klas. Realizowany przez nas projekt wpisuje się w Jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ideą projektu było znalezienie bohatera, najlepiej lokalnego,  działającego na rzecz niepodległości Polski w latach 1914-1939. Organizator wyróżnił trzy okresy aktywności bohatera: Wielka Wojna, lata 1918/21 i II RP do 1939 r. Bohaterem miał być ktoś, kto już był przedmiotem badań historyków lub osoba nieznana społeczności lokalnej. Koło Naukowe Historyków takiego bohatera znalazło i przedstawiło społeczności szkolnej.  Zajmowali się nim już historycy opisując, dzieje 14 Pułku Piechoty i harcerstwa włocławskiego. Dlatego z opracowaniem i udokumentowaniem życiorysu harcmistrza Józefa Kozińskiego kapitana 14 Pułku Piechoty, nie mieliśmy żadnych kłopotów, również z tego powodu, że opiekun KNH jest wnukiem bohatera i autorem hasła w I tomie Włocławskiego Słownika Biograficznego. Ponadto wcześniej zajmowaliśmy się kapitanem Kozińskim przy okazji opracowania strony internetowej poświęconej „Dziennikowi bojowemu 14 Pułku Piechoty”, który powstał podczas kampanii polskiej 1939 r.

   Pierwszą część spotkania przeznaczyliśmy na przedstawienie zadań sformułowanych w projekcie i prezentację tego, co już zrobiliśmy oraz informacje o dalszych działaniach.

Pierwsze zadanie projektu: znalezienie bohatera i napisanie biografii.

Drugie zadanie projektu: zaprezentowanie postaci bohatera społeczności lokalnej.

1/ Na stronie internetowej pod adresem www.14pp.wwi.pl, jest opublikowana biografia kapitana Kozińskiego, Dziennik bojowy 14pp, inne artykuły oraz materiał zdjęciowy.

2/ Na stronie internetowej Koła Naukowego Historyków prezentujemy działania koła związane z realizacją naszych programów autorskich i wszystkie działania związane z realizacją projektu „Kamienie Pamięci” (www.knh.wwi.pl).

3/ Bohatera i projekt „Kamienie Pamięci” wypromowaliśmy na portalach społecznościowych. Nasze strony internetowe są dostępne na facebook`u.

4/ Spotkanie 9 marca 2018 r. w szkole jest formą prezentacji projektu i bohatera społeczności szkolnej.

Trzecie zadanie projektu to utrwalenie pamięci o bohaterze w lokalnej przestrzeni publicznej.

1/ Wspólnie z włocławskim wikipedystą Panem Rafałem Michalakiem opracowaliśmy hasło w Wikipedii poświęcone harcmistrzowi Józefowi Kozińskiemu kapitanowi 14pp.

2/ W kwietniu 2018 r. po przerwie świątecznej na terenie Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Leśna 1A zasadzimy DĄB PAMIĘCI poświęcony harcmistrzowi Józefowi Kozińskiemu kapitanowi 14pp.

3/ Powstała Izba Pamięci w szkole w gabinecie historycznym w sali 31D na bazie wystawy prezentowanej podczas spotkania w szkole 9 marca 2018 r. i prezentacji projektu „Kamienie Pamięci”.

Czwarte zadanie to opracowanie portfolio: biografia, dokumentacja z realizacji projektu, sprawozdanie do 31 marca 2018 r.

W drugiej części spotkania Wiktor i Mikołaj przedstawili zgromadzonym gościom postać bohatera kpt. Kozińskiego.

   Trzecia część spotkania została przeznaczona na prezentację stron internetowych (knh.wwi.pl i  14pp.wwi.pl) oraz omówienie treści wystawy. W dwóch gablotach prezentowane są tematycznie dokumenty, świadectwa, zdjęcia. W ramach wystawy i spotkania wyeksponowano także pamiątki rodzinne: szablę paradną oficera piechoty, medale i odznaczenia, popiersie Marszałka Piłsudskiego, prezent od włocławskich harcerzy dla Komendanta Hufca Harcerzy harcmistrza Józefa Kozińskiego.

    Materiał ze spotkania został opublikowany na stronie internetowej naszej szkoły (www.zss.q4.pl), KNH i na facebook`u. Nasze dwie strony internetowe są połączone linkiem ze stroną szkoły.

 

                                                                                                                                                                                                                                        Koło Naukowe Historyków