Polskie Państwo Podziemne

75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Polskie Państwo Podziemne [1939-1945] było fenomenem na skalę światową. W konspiracji udało się stworzyć sprawnie funkcjonującą strukturę władz cywilnych i największe podziemne siły zbrojne Europy – Armię Krajową. PPP, podporządkowane prawowitemu rządowi Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, organizowało szeroko rozumiany opór przeciwko Niemcom i Sowietom. Na szczególne wyróżnienie zasługuje podziemna poligrafia i tajne nauczanie.
Jego symbolem stał się znak Polski Walczącej, składający się z liter ”P” i ”W”, splecionych razem na kształt kotwicy. Znak Polski Walczącej malowano w czasie okupacji niemieckiej na murach – miał wzbudzać w Polakach wolę oporu i podtrzymywać nadzieję na odzyskanie niepodległości. Po II wojnie światowej kotwica nie straciła znaczenia. Wciąż symbolizowała walkę, nadzieję na wolność i sprzeciw wobec komunistycznego zniewolenia i zakłamania. Dziś jest także znakiem pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

W 1942 roku Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej ogłosiło konkurs na opracowanie znaku graficznego symbolizującego Polskie Państwo Podziemne – Polskę Walczącą. Wygrał znak autorstwa harcerki Szarych Szeregów Anny Smoleńskiej, uczestniczki akcji Małego Sabotażu, studentki historii sztuki tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. 25 września 1942 r. została aresztowana z całą rodziną. Zmarła w 1943 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w wieku 24 lat.

Źródło: IPN, 1939-2009 Szare Szeregi.