Plan pracy KNH na rok szkolny 2017/2018

I. Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe. Moduł V: Łódź lub Toruń

1/ Łódź: Muzeum Historii Miasta (Pałac Poznańskiego i Manufaktura) i zabytkowe cmentarze.

2/ Toruń: Muzeum Okręgowe – Muzeum Piernika, Bydgoskie Przedmieście i zabytkowy dworzec PKP po renowacji.

II. Historia i zabytki Włocławka

1/ Szlakiem włocławskich Żydów – wycieczka:

a/  Żałobna – kirkut i getto.

b/  Królewiecka – synagoga i gmach z salą sportową Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego „Makabi” (hebr. młot).

c/  Stodólna – szpital żydowski.

d/  Żabia – synagoga.

e/  Piwna – „Zapomniana ulica”.

f/  Znani włocławianie narodowości żydowskiej.

g/ Humor żydowski.

2/ Zapora na Wiśle – wycieczka:

a/ Historia inwestycji oraz jej perspektywy.

b/ Sanktuarium – muzeum księdza Jerzego Popiełuszki.

c/ Spacer po zaporze.

III. Organizowanie wystaw w szkole i udział w konkursach

IV. Redagowanie strony internetowej koła historycznego.

V. Współpraca z WTN, PTH, MZKiD, MBP.

VI. 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (15 X 1817)