Plan pracy KNH 2018/2019

Plan pracy KNH na rok szkolny 2018/2019

I. Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe: Moduł VI.

1/ Toruń: Muzeum Okręgowe – Dom Kopernika oraz Zamek Krzyżacki (IX/X 2018).

II. Historia i zabytki Włocławka.

1/ Muzeum Historii Włocławka (nowe otwarcie) – wycieczka  w ferie zimowe.

2/ Zapora na Wiśle – wycieczka (wiosna)

a/ Historia inwestycji oraz jej perspektywy.

b/ Sanktuarium – muzeum księdza Jerzego Popiełuszki.

c/ Wystawa  „Miasto-Ludzie Rzeka” w MZKiD (Rok Wisły – 2017). Wspomnienia z wystawy.

III. Ogólnopolski projekt IPN „Kamienie Pamięci” – X edycja?

IV. Organizowanie wystaw w szkole i udział w konkursach.

V. Redagowanie stron internetowych: KNH i 14 PP.

VI. Współpraca z WTN, PTH, MZKiD, MBP.

VII. 100. rocznica Niepodległości:

1/ Akademia 11 XI 2018 r.

2/ Konkurs historyczny o Marszałku Józefie Piłsudskim (II 2019 r.).