Nagroda w konkursie

Miło nam poinformować, że nasz kolega z Koła Naukowego Historyków Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku Alan Kubielski z klasy 3 LpC zajął II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku [14.03.2014]. Ucznia do konkursu przygotował opiekun koła historycznego Dariusz Koziński.

Warto przypomnieć, że w tym roku obchodzimy 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i jest to dobry czas na dokonanie bilansu przemian i spojrzenie w przyszłość na rysujące się perspektywy. Kolejna szansa dalszego rozwoju naszego kraju to nowa unijna perspektywa budżetowa dla Polski do 2020 roku i możliwość zainwestowania dużych środków europejskich, m.in. realizując Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jest to szczególnie ważne dla Włocławka, zwłaszcza w obszarze skutecznej walki z bezrobociem, zagospodarowania Zalewu Włocławskiego oraz żeby z ruin podnieść Stare Miasto jako centrum naszego miasta i regionu i właściwie zrewitalizować Śródmieście.