Mała architektura sakralna cz. II

W pierwszym artykule poświęconym małej architekturze sakralnej przedstawiliśmy krzyże, figury i kapliczki przydrożne naszego miasta. Ich proweniencja miała wybitnie ludowy charakter. W części drugiej pragniemy zinwentaryzować obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyże, figury) powiązane instytucjonalnie na terenie Włocławka. Mała architektura sakralna obecna od czasów średniowiecza w naszym krajobrazie kulturowym do dzisiaj jest żywa. Niszczona bezlitośnie przez okupanta niemieckiego i sowieckiego w okresie II wojny światowej, w czasach PRL-u była tolerowana, dzisiaj ta forma religijności przeżywa renesans.

   Celem naszego artykułu jest przedstawienie małej architektury sakralnej, która ma bezpośredni związek z powstaniem i funkcjonowaniem określonych instytucji o szczególnym charakterze i znaczeniu dla miasta, na przykład cmentarze, kościoły, domy pomocy społecznej, zgromadzenia zakonne, szpitale, domy wychowawcze itp. Istnienie owych instytucji ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta, a geneza niektórych z nich sięga początków Włocławka, szerzej – naszej cywilizacji. Wiele obiektów małej architektury sakralnej wkomponowanych w założenia, na przykład kościelne, stanowi symbol chrześcijańskiej tożsamości społeczności lokalnej i kształtuje w estetycznym wymiarze naszą przestrzeń publiczną. Ich obecność ubogaca nasz kraj i Małą Ojczyznę – Włocławek.

Parafia Chrystusa Króla – Rózinowo

Parafia Najświętszego Zbawiciela – Śródmieście (Park Łokietka)

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – Zawiśle (Krokusowa)

Parafia Św. Jana Chrzciciela – Stare Miasto (Fara)

Parafia Św. Józefa – Zazamcze (Promienna)

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Katedra

Parafia Wszystkich Świętych – Klasztor

Parafia Ducha Świętego – Michelin (Kościelna)

Parafia Matki Bożej Fatimskiej – Płocka (Zapora na Wiśle)

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego – Kazimierza Wlk. (Ostrowska)

Parafia Narodzenia NMP i Św. Jana Apostoła – Południe (Robotnicza)

Parafia Św. Stanisława – Południe (Żeromskiego)

Parafia Ewangelicko-Augsburska (luterańska) – Śródmieście (Brzeska)

Kościół Św. Witalisa – Wyższe Seminarium Duchowne

Cmentarz Komunalny – Al. Chopina

Dom Pomocy Społecznej – Nowomiejska

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Orionistek – Leśna

Dom Nowicjacki Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi – Michelin

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego – Siostry Sercanki (Michelin)

Pałac Biskupi – Gdańska

Szpital Świętego Antoniego – Kard. Wyszyńskiego

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych – Michelin

Dom Księży Emerytów – Michelin

Kanonia – ul. Gdańska 10