Konferencja naukowa-KATYŃ

KATYŃ. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. rocznicę zbrodni katyńskiej.

12 kwietnia 2013 roku uczestniczyliśmy w konferencji naukowej zatytułowanej ”Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. rocznicę zbrodni katyńskiej” zorganizowanej przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Spotkanie odbyło się w Auli Collegium Minus WSHE przy placu Wolności. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Władysława Bartoszewskiego Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ewy Mes Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, prof. dr hab. Andrzeja Tretyna Rektora UMK w Toruniu i Andrzeja Pałuckiego Prezydenta Włocławka.

Program:
1/ Rozpoczęcie konferencji:
– prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor WSHE we Włocławku
– dr Zdzisław Zasada – Prezes WTN
Wystąpienia zaproszonych Gości:
– dr hab. Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
– Andrzej Pałucki – Prezydent Włocławka
2/ Jednostki Wojska Polskiego na Pomorzu i Kujawach we wrześniu 1939 r.
– prof. dr hab. Waldemar Rezmer, UMK w Toruniu
3/ Polskie ofiary na cmentarzyskach NKWD w Charkowie i Kijowie w świetle archeologii.
– prof. dr hab. Andrzej Kola, UMK w Toruniu
4/ Katyń i anty-Katyń w propagandzie rosyjskiej.
– prof. dr hab. Zbigniew Karpus, UMK w Toruniu
5/ Ofiary Katynia, Charkowa i Miednoje z województwa pomorskiego uznane za zmarłe po
1945 roku.
– dr Władysław Kubiak, WSHE we Włocławku
6/ Ziemie polskie pod okupacją sowiecką. Z problematyki polityki sowieckiej wobec jeńców,
uwięzionych i deportowanych.
– prof. dr hab. Michał Klimecki, UMK w Toruniu
7/ Zbrodnia katyńska w historiografii polskiej.
– dr Hanna Szczechowicz, PWSZ we Włocławku
8/ Problematyka katyńska w podręcznikach polskich i rosyjskich.
– dr Henryk Składanowski
9/ Policjanci z województwa pomorskiego – ofiary Miednoje.
– dr Krzysztof Halicki, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
10/ Dyskusja.
11/ Zakończenie konferencji.

W kwietniu 2013 r. zorganizowaliśmy w szkole wystawę zatytułowaną „73. rocznica zbrodni katyńskiej”.